KADINLARIN DİJİTAL TEKNOLOJİYLE İLİŞKİSİNE ÜTOPİK BİR YAKLAŞIM: SİBERFEMİNİZM
A UTOPIC APPROACH TO THE RELATIONSHIP OF WOMEN WITH TECHNOLOGY: CYBERFEMINISM

Author : Sibel Fügan VAROL
Number of pages : 219-234

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, teknolojinin cinsiyetli olup olmadığı sorusunu da gündeme getirmiş bulunmaktadır. Bu soruya verilen yanıtlarda genel olarak teknolojinin eril niteliğine işaret edilmiş ise de doksanlı yılların başlarında ortaya çıkan bazı feministler, teknolojinin esasen eril değil, dişil nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Kendini siberfeminist olarak adlandıran bu kadınlara göre, teknolojiyle kadınlar arasında doğal bir yakınlık vardır ve teknoloji kadınları özgürleştirecektir. Siberfeministler, endüstriyel teknolojinin ataerkil bir karaktere sahip olduğunu kabul etmiş, ancak dijital teknolojilerin kadınlarla makineler arasında yeni bir ilişki doğurduğunu iddia etmiştir. Siberfeminizmin bu iyimser yaklaşımı, teknoloji – toplumsal cinsiyet ilişkisine yeni bir bakış açısı getirmesi ve siber uzamın kadınlara sunduğu fırsatların altını çizmesi bakımından önem taşımaktadır. Ancak aynı yaklaşım, siber uzamın gerçek yaşamdaki toplumsal eşitsizlikleri yansıtan yapısını görmemekle, dolayısıyla ütopik olmakla eleştirilmiştir. Bu makale ise, siberfeminizmin bu eleştiriler de dikkate alınarak tartışılması gerektiği varsayımından yola çıkmıştır. Çalışma kapsamında, siberfeminizm, kurucu metinlerinden başlayarak tarihsel gelişimi içinde ele alınmış, temel savları ve bu savlara yönelik eleştiriler ayrı ayrı ortaya konulmuştur.

Keywords

Siberfeminizm, Teknoloji, Siborg, Feminizm, Siber Uzam

Read: 1,283

Download: 368