OYUNUN OKUL ÖNCESI ÇOÇUKLARDA 3-5 YAŞ ÇOÇUKLARININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 28
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 253-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuk oyunları, çocuğun eğitiminde ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Çoçuklar farkında olmadan birçok kişisel ve fiziksel becerilerini oyun içerisinde kazanırlar. Bu araştırmanın amacı, oyunun 3-5 yaş çoçuklar üzerindeki, gelişimine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bugüne kadar oyunun okul öncesi çocukların gelişimi üzerine etkileri bir takım çalışmalar ile yapılmıştır. Ancak oynatılan oyunların öğretmen görüşleri üzerinde literatürde çok fazla kaynak bulunamamıştır. Yazarların bilgisi doğrultusunda, özellikle bu konuda K.K.T.C için yapılmış bir çalışma bulunamamıştır. Yapılacak bu çalışma ile bu boşluğun kapatılması seçilen pilot bölge ve sonrasında ülke eğitimine katkısı açısından önem taşımaktadır. Böylelikle bu konudaki boşluğun giderilmesi için bu çalışma ayrıca önemlidir. Her ne kadar bu çalışma kapsamında seçilen okullar tüm K.K.T.C sınırları içerisindeki mevcut durumu bire bir olarak yansıtmasa da, yapılacak çalışma ile oyunun 3-5 yaş okul öncesi çocuklar üzerindeki etkisi ve öğretmen görüşlerinin alınması daha sonraki çalışmalara kaynak tutması ve konuya eğilim gösterilmesi açısından önem taşımaktadır. Aynı şekilde, K.K.T.C deki öğretmenlerin konuya bakış açısının bilinmesi ile çocuk, oyun ve öğretmen ilişkisi arasındaki etkilerinin önemi açığa çıkacaktır. Yapılacak daha kapsamlı çalışmalar ile öğretmen görüşlerinden ve tecrübelerinden elde edilen sonuçlar ile daha verimli bir eğitim için yeni metotların ve uygulamaların gündeme gelmesi ve geliştirilmesi açısından, bu çalışma sonucunda elde edilecek veriler ve gözlemler toplum eğitimin daha ileri boyutlara taşınabilmesi için önem taşımaktadır. Bu çalışma ile K.K.T.C deki öğretmenlerin planlarında oyuna ne kadar yer verdiklerinin, oyun sırasında oynatılan materyallerin ve öğretmenlerin materyal seçme kriterlerinin neler olduğu, öğretmenlerin oyun sırasında dikkat ettikleri hususlar ve tercih edilen oyunların tespiti, oyunların oynandığı yere göre dağılımı ve nedenleri, öğretmenlerin oyun oynatırken karşılaştıkları zorlukların tespiti, çoçukların oyuna katılma sürecinde izlenilen motive şekillerinin tespit edilmesi, öğretmenlerin oyunun çoçuk üzerine etkileri üzerindeki düşüncelerinin tespiti hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Games play a crucial role on the development of education and personality. Childeren unconsciously gains several personal and physical abilties in games. The aim of this study is to define thoughts of prepschool teachers on the the effects of games on development of 3-5 years old of childeren on prepschool childeren. There are several studies related to improvement of pre-school children. However, there is lack of literature about games which are teaching from their teachers. According to author knowledge, there is no paper especially for Northern Cyprus. With this study, it is aim to fill this absence in the literature with chosen pilot area and this will give important information to other countries. Although this study selected schools all the NC within the borders of the current state of one to one it does not reflect the study to be conducted of the game with 3-5 years preschool effects on children and teachers be consulted later studies sources and retention issues tend to be shown in terms of importance. In the same manner Cyprus issue in perspective of teachers with knowledge of the child, the relationship between the effects of the game and the importance of teachers will be exposed. It is provided importance with the data obtained in this study and observations to be carried on further aspects of community education and with unwidely studies and the findings from opinions and experience of teachers will be provided to improve new methods and applications for more effective education. Additionally, with this study, it is targeted how much importance teachers give to games in their annual plans in Nourthern Cyprius, which criterias teachers choose games and meterials in game period, which issues teachers give importance at game time, deviation of game and reasons to choose them, dete mination of games, identification of difficulties of children when they play games, children participate in the game process followed in determining ways to motivate teachers of the game effects on children.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics