KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO PERSONELİNİN KULLANDIKLARI OTOMASYON PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİNDEKİ POTANSİYEL ROLÜ: “YÖNLENDİREN KULLANICI” BAKIŞ AÇISI İLE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 113-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En temel yeteneğin inovasyon yapabilmek olarak kabul edildiği günümüz iş dünyasının yoğun rekabeti şirketleri her geçen gün daha fazla zorlamaktadır. İnovasyonu rekabet avantajı olarak kullanabilmek için artık şirketlerin iç kaynakları (ar-ge, ür-ge vb.) yeterli olmamakta, dolayısıyla dış kaynakları da (rakipler, üniversiteler, kullanıcılar, tedarikçiler vb.) değerlendirmek gerekmektedir. Pazarda gelecekte genelleşecek ihtiyaçlara sahip olan, fakat pazardaki diğer kullanıcılar bu ihtiyaçlarla karşılaşmadan aylar/yıllar önce bu ihtiyaçlarla karşılaşan ve bu ihtiyaçlara çözüm geliştirmekten önemli derecede fayda sağlayan kişilere yönlendiren kullanıcılar adı verilmektedir. Bu bağlamda, yönlendiren kullanıcılara ait özelliklere sahip olan kullanıcıların şirketlerin yeni ürün/hizmet geliştirmesine katkıda bulunduğu literatürde ortaya konulmaktadır. Bu çalışma, inovasyonun dış kaynakları arasında önemli bir yeri olan ürün ve hizmetlerin yönlendiren kullanıcılarının taşıdığı özellikler ve inovasyona katkılarını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Araştırma yöntemi olarak, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma, bilgisayar otomasyon programlarının hayati önem taşıdığı turizm sektöründe önbüro departmanı çalışanları ile yürütülmüştür. Çalışma sonuçları, önbüro departmanında çalışanların kıdemleri, yaşları, çalışma yılları arttıkça yönlendiren kullanıcılara ait bazı özellikleri taşıma ve şirketlere yeni ürün fikri konusunda yardımcı olma olasılıklarının arttığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Intensive competitive conditions put pressure on the firms in contemporary business world in which innovation is acceded as a core competence. Internal sources of innovation such as R&D, P&D are not enough for competitive advantage. Therefore firms have to evaluate external sources such as competitors, universities, users, providers. Lead users as one of the external innovation sources face needs that will be general in a market, but face them months or years before the bulk of that market encounters them, and lead users are positioned to benefit significantly by obtaining a solution to their needs. Researchers in related literature revealed that lead users contribute to the firms while developing new products/services. This study aims to state lead users characteristics and possible contributions to the firm’s innovation process. A survey form consisting open and closed-ended questions was used. The reserach was conducted with front office employees in hospitality industry in which computer programs is critically important. The result of this study revealed that high level seniority, more working years in hospitality industry and in front Office, higher age group of front Office employees increase the probability of having lead user characteristics and contributing firms via giving new product/service ideas.

Keywords