KUR’ÂN’DA RUH KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 275-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan aklî melekeleri, duygu ve düşünce dünyasıyla, zaafları, kabiliyet ve becerileriyle, ebedilik arzuları ve hiçbir canlıda bulunmayan nitelikleriyle tek başına bir âlemdir. İnsanın bu hayatta başarıya ulaşması ve her iki dünyada da mutlu olmasının yolları, öncelikle onun tanınmasına bağlıdır. İnsanda seven, sevilen, âşık olan, nefret eden, nefret ettiren, gücenen ve karşısındakini gücendiren, kin besleyen ve intikam almak isteyen, güzel şeylerden hoşlanan ve sevinen, kötü ve çirkin şeylerden hoşlanmayan, üzülen ve tasalanan, duygulanan, etkilenen, etkileyen, mutlu ve mutsuz olan ruhumuzdur. Bütün bunları göz önüne alarak ruhumuza, ruh sağlığımıza önem vermeliyiz. İnsanoğlu tarih boyunca ruhun mahiyeti ve kaynağını aramaya kalkışmıştır. Kur’ân’da Allah Teâlâ ruhun, kendisinin ‘emir âleminden’ olduğunu ve insanlara bu konuda çok az bilgi verildiğini bildirdiğine göre, ruhun mahiyetini açıkça bilemeyiz. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki ruh, etkisi inkâr edilemeyen, elle tutulup, gözle görülemeyen fakat elektrik enerjisi gibi varlığı gerçek olan, canlılara hayat veren özdür. Acaba Kur'ân-ı Kerîm’de geçen er-ruh nedir? Ruhun hakikat ve sıfatı nedir? Ruh-beden ilişkisi nedir? İnsanın yaptığı her iş, ruhunda bir iz bıraktığına göre, iyi ve kötü eylemlerin bu dünyada ve ahirette ruha izleri, etkileri nelerdir? Çalışmamızda öncelikle, ruhun ayet ve hadislerde kullanıldığı anlamları inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

The human is a universe by himself, with his mental faculties, his world of emotions and thought, weaknesses, abilities and skills, desires for eternity and with some speciliaties that no other living has. The way to success in this life and to reach happiness in both worlds firstly depends on knowing himself It’s our sprit in human who that loves, becomes beloved, falls in love, hates, gets offended and makes offended, desires to take revenge, enjoys good things, dislikes bad and ugly things, gets sad and concerned, gets affected, makes effected, becomes happy or unhappy. Taking all these into consideration we have to attach importance to our spritual health. The humanbeing has attempted to research the nature and source of the sprit for centuries. We are not able to know the nature of sprit, because Allah stated in Quran that the sprit is from his world of “emr” and the humanbeing was given less knowledge about it. Nevertheless, we can say that the sprit is the esence of life that no one could deny its existence, it can not be hold by hand or seen by eye, but its existence is a truth like electirical energy, and it vitalizes the living. I wonder, what is “er-ruh” that takes place in Holy Quran? What is the truth and attribute of the sprit? What is the relation between the sprit and body? Since all deeds of human leave a trail on his sprit, what are the trails of good and bad deeds on the sprit at this world and hereafter world? I’m going to study the meaning of sprit in verses of Quran and sayings of the Prophet.

Keywords