AB'YE ÜYE ÜLKELERDE EŞİTLİK KURUMLARI VE TÜRKİYE'DE GELECEKTEKİ EŞDEĞER KURUM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : AVRUPA BİRLİĞİ
Number of pages: 269-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Birliği, değişik temellere dayalı olarak ortaya çıkabilecek ayrımcılıkla mücadele etmek için sağlam bir kararlılık sergilemektedir. Birlik kuruluşundan itibaren ayrımcılıkla mücadele etmeyi temel görevlerinden biri olarak görmekle birlikte, değişik temellere dayalı ayrımcılıkla mücadeleye karşı daha kapsamlı bir koruma sağlamaya yönelik yoğun bir şekilde girişimlerde bulunduğu zaman özellikle 1990'lı yılların sonlarıdır. Söz konusu tarihlerden itibaren Birlik, vatandaşlarının ırk ve etnik köken, din ve inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim ile cinsiyet gibi temellerde ayrımcılığa uğramalarını önlemek için büyük bir çaba harcamaktadır. Örnek vermek gerekirse, Birlik bağlayıcı olan birçok hukuki metin aracılığıyla ayrımcılığı önlemeye ve eşitliği geliştirmeye yönelik olarak koruyucu önlemler almaları için üye devletleri zorunlu tutmaktadır. Öncelikli olarak "Eşitlik Direktifleri"ni içeren bu metinler uyarınca söz konusu üye devletler tarafından alınan önlemlerden bir tanesi, işlevleri ayrımcılığa maruz kalan mağdurlara ayrımcılıkla mücadelede yardım sağlamak, ayrımcılığa ilişkin araştırmalar yürütmek ve bireylerin ayrımcılık ve eşitliğe ilişkin bilgilerini geliştirerek bu kavramlara yönelik farkındalık oluşturmak olan "eşitlik kurumları"nı kurmaktır. Bu çalışma, Birliğe üye devletlerdeki söz konusu kurumların yapıları ve görev alanları bağlamında bir araştırma yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın aynı zamanda Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri gereğince Tükiye'de de önümüzdeki süreçte kurulması öngörülen eşdeğer kurumun nasıl bir yapılanma ve ne çerçevede bir görev alanına sahip olması gerektiğine ilişkin ışık tutması da planlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The European Union has demonstrated well-established commitment to combat discrimination, which may occur based on different grounds. While the Union has regarded the fight against discrimination as one of its fundamental missions since its establishment, it was especially since the end of 1990s, when it has been intensely involved in taking initiative for providing a more comprehensive protection against discrimination based on various grounds. As of the years in question, the Union has been making a great effort to prevent the citizens of the Union being discriminated against the grounds such as; racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age, sexual orientation and sex. By means of many binding legal texts, for instance, the Union has obliged the member states to take protective measures to prevent discrimination and promote equality. Pursuant to those texts, which primarily include the "Equality Directives", one of the measures taken by the member states in question is to establish "equality bodies", the functions of which are to supply the victims exposed to discrimination with assistance in the fight against discrimination, to conduct survey relating discrimination and to raise the awareness of in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics