AB'YE ÜYE ÜLKELERDE EŞİTLİK KURUMLARI VE TÜRKİYE'DE GELECEKTEKİ EŞDEĞER KURUM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
THE EQUALITY BODIES IN EU MEMBER STATES AND REFLECTIONS ON THE FUTURE EQUIVALENT BODY IN TURKEY

Author : V. Atilla OĞUŞGİL
Number of pages : 269-293

Abstract

Avrupa Birliği, değişik temellere dayalı olarak ortaya çıkabilecek ayrımcılıkla mücadele etmek için sağlam bir kararlılık sergilemektedir. Birlik kuruluşundan itibaren ayrımcılıkla mücadele etmeyi temel görevlerinden biri olarak görmekle birlikte, değişik temellere dayalı ayrımcılıkla mücadeleye karşı daha kapsamlı bir koruma sağlamaya yönelik yoğun bir şekilde girişimlerde bulunduğu zaman özellikle 1990'lı yılların sonlarıdır. Söz konusu tarihlerden itibaren Birlik, vatandaşlarının ırk ve etnik köken, din ve inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim ile cinsiyet gibi temellerde ayrımcılığa uğramalarını önlemek için büyük bir çaba harcamaktadır. Örnek vermek gerekirse, Birlik bağlayıcı olan birçok hukuki metin aracılığıyla ayrımcılığı önlemeye ve eşitliği geliştirmeye yönelik olarak koruyucu önlemler almaları için üye devletleri zorunlu tutmaktadır. Öncelikli olarak "Eşitlik Direktifleri"ni içeren bu metinler uyarınca söz konusu üye devletler tarafından alınan önlemlerden bir tanesi, işlevleri ayrımcılığa maruz kalan mağdurlara ayrımcılıkla mücadelede yardım sağlamak, ayrımcılığa ilişkin araştırmalar yürütmek ve bireylerin ayrımcılık ve eşitliğe ilişkin bilgilerini geliştirerek bu kavramlara yönelik farkındalık oluşturmak olan "eşitlik kurumları"nı kurmaktır. Bu çalışma, Birliğe üye devletlerdeki söz konusu kurumların yapıları ve görev alanları bağlamında bir araştırma yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın aynı zamanda Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri gereğince Tükiye'de de önümüzdeki süreçte kurulması öngörülen eşdeğer kurumun nasıl bir yapılanma ve ne çerçevede bir görev alanına sahip olması gerektiğine ilişkin ışık tutması da planlanmaktadır.

Keywords

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, Ayrımcılıkla Mücadele, Eşitlik Kurumları, Türkiye

Read: 895

Download: 301