GİYSİ TASARIMINDA ESİNLENMENİN VE ARAŞTIRMANIN YARATICILIĞA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Moda Tasarımı
Number of pages: 471-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orijinallik ve yaratıcılık çağdaş moda ürünlerinin başarısının arkasındaki etkenlerdendir. Her insanın içinde biraz bulunduğuna inanılan yaratıcılık tek başına yaratıcı ürünler tasarlamak için yeterli değildir. Bu yüzden tasarımcılar tasarlama aşamasından önce yaratıcılıklarını körükleyecek bir esine ve kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyarlar. Tasarlama süresince tasarımcı farklı kanallar aracılığıyla hayal gücünü besler ve bu beslenme sürecinin sonunda hayal gücünün soyut fikirleri somut birer ürüne dönüşür. Hayal gücünün ve yaratıcılığın beslenmesi esin kaynağının iyi bir şekilde analiz edilip kapsamlı bir araştırmadan geçirilmesiyle elde edilebilir. Bahsi geçen esin, tasarımcının etrafında gördüğü bir nesneyle etkileşimden doğabileceği gibi, soyut kavramlar, tarihsel olaylar, kültürel ve geleneksel alışkanlıklar, yaşam şartları gibi faktörlerle etkileşiminden de doğabilir. Bu yüzden esinlenmeyi sınırlandırmak neredeyse imkânsızdır. Esin kaynağının orijinal olmasının yanı sıra diğer bir önemli husus esinin güncel eğilimlere ve tüketici beklentilerine uyumlu olacak şekilde yorumlanmasıdır. Çünkü her endüstri ürününde olduğu gibi giysi tasarımında da üretilebilirlik, satılabilirlik, kullanılabilirlik ve müşteri beğenileri önemli bir ölçüttür. Bu da birincisi yaratıcılığı arttırmak adına giysinin hazırlandığı hedef kitleye yönelik, ikincisi de belirlenen esin kaynağına yönelik kapsamlı bir araştırma gerektirmektedir. Bütün bunların yanı sıra elde edilen verilerin estetik bir süzgeçten geçirilerek yorumlanması önemli bir konudur. Bu estetik süzgeç esin kaynağının tasarım esasları ve prensiplerinden hareketle giysiye aktarılması olarak temellendirilebilir.

Keywords

Abstract

Originality and creativity are among the factors behind the success of contemporary fashion products. Creativity which is believed everyone has a little inside is not enough alone to design creative products. That’s why designers need an inspiration and a deep research which is going to increase their creativity before design process. During this design process designers feed their imagination via different channels and at the end of this process, abstract ideas of imagination turns into concrete products. Feeding imagination and creativity can be achieved by analyzing and researching the source of inspiration. Mentioned inspiration can arise from the interaction between designers and their surrounding items, and also from abstract concepts, historical events, cultural and traditional habits, and living conditions. That’s why, it is nearly impossible to limit these inspiration. In addition to originality of the source of inspiration the other important thing is the interpretation of inspiration according to expectations of consumers and contemporary trends. Because, like all industrial products, reproducibility, salability, usability and consumer demand are important criteria for fashion design products. And it requires comprehensive research firstly, according to target consumer and contemporary trends, secondly according to source of inspiration which is stated to increase creativity. Besides it is also important topic to interpret these data in terms of an aesthetic filter. This aesthetic filter can be based on the interpretation of inspiration through the use of design basics and principles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics