GİYSİ TASARIMINDA ESİNLENMENİN VE ARAŞTIRMANIN YARATICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECT OF INSPIRATION AND RESEARCH IN FASHION DESIGN ON CREATIVITY

Author : Duygu Kocabaş ATILGAN
Number of pages : 471-487

Abstract

Orijinallik ve yaratıcılık çağdaş moda ürünlerinin başarısının arkasındaki etkenlerdendir. Her insanın içinde biraz bulunduğuna inanılan yaratıcılık tek başına yaratıcı ürünler tasarlamak için yeterli değildir. Bu yüzden tasarımcılar tasarlama aşamasından önce yaratıcılıklarını körükleyecek bir esine ve kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyarlar. Tasarlama süresince tasarımcı farklı kanallar aracılığıyla hayal gücünü besler ve bu beslenme sürecinin sonunda hayal gücünün soyut fikirleri somut birer ürüne dönüşür. Hayal gücünün ve yaratıcılığın beslenmesi esin kaynağının iyi bir şekilde analiz edilip kapsamlı bir araştırmadan geçirilmesiyle elde edilebilir. Bahsi geçen esin, tasarımcının etrafında gördüğü bir nesneyle etkileşimden doğabileceği gibi, soyut kavramlar, tarihsel olaylar, kültürel ve geleneksel alışkanlıklar, yaşam şartları gibi faktörlerle etkileşiminden de doğabilir. Bu yüzden esinlenmeyi sınırlandırmak neredeyse imkânsızdır. Esin kaynağının orijinal olmasının yanı sıra diğer bir önemli husus esinin güncel eğilimlere ve tüketici beklentilerine uyumlu olacak şekilde yorumlanmasıdır. Çünkü her endüstri ürününde olduğu gibi giysi tasarımında da üretilebilirlik, satılabilirlik, kullanılabilirlik ve müşteri beğenileri önemli bir ölçüttür. Bu da birincisi yaratıcılığı arttırmak adına giysinin hazırlandığı hedef kitleye yönelik, ikincisi de belirlenen esin kaynağına yönelik kapsamlı bir araştırma gerektirmektedir. Bütün bunların yanı sıra elde edilen verilerin estetik bir süzgeçten geçirilerek yorumlanması önemli bir konudur. Bu estetik süzgeç esin kaynağının tasarım esasları ve prensiplerinden hareketle giysiye aktarılması olarak temellendirilebilir.

Keywords

Yaratıcılık, Orijinallik, Esinlenme, Giysi Tasarımı, Moda için Araştırma

Read: 862

Download: 374