AİLE DANIŞMANLIĞINA VE AİLE İNCELEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 197-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doherty (1984) aile ve evlilik araştırmalarının tam olarak bir bilim dalı şeklinde ifade edilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak bu konu hakkında araştırma yapan kişilerin bildikleri konularda mütevazi, aile sırları konusunda ketum ve bilmedikleri konularda da yanlış yorumlar yapmamaları gerektiği üzerinde durmuştur. Evlilik ve aile konusundaki araştırmalarda öznel görüşler olsa da bilimsel temellere dayanmalıdır. Bu tür araştırmalar insanlara evlilik ve aile konusunda bilgiler sunmalıdır (Miller,1996). Bu noktada aile danışmanlarının sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar; a- Aile danışmanı olaylara tarafsız bakmalıdır. b- Aile danışmanı olayları empirik bir şekilde ele almalıdır. c- Aile danışmanı çözümsüzlük yerine çözüm üretmelidir. d- Aile danışmanı taraflar arasında haklı ya da haksız taraf belirtmemelidir. e- Aile danışmanı iyi bir dinleyici olmalıdır. f- Aile danışmanı iyi bir gözlemci olmalıdır. g- Aile danışmanı çok iyi bir sentez yetisine sahip olmalıdır. h- Aile danışmanı paylaşılan konularda ketum olmalıdır. i- Aile danışmanı anlatılan konularda yorum yapabilme becerisine sahip olmalıdır. j- Aile danışmanlarının kullandıkları yöntemler açık, anlaşılır ve mantıklı olmalıdır. Sonuç olarak evlilik ve aile araştırmaları toplumu oluşturan aileyi ve evlilikleri anlama ve anlaşılan konularda yorumlar ve çözümler üretmeye dair yapılan çalışmalardır.

Keywords

Abstract

Doherty (1984) stated that family and marriage researches cannot be defined as a complete separate discipline. However, he emphasized that researchers on the subject field should be modest on the issues they know well, they should be discreet about the family secrets and they should avoid making misguiding interpretations on the issues they don't know. There are subjective opinions in researches about marriage and family issues. However, these should be based on a scientific foundation. This type of researches should provide people with well grounded information about marriage and family (Miller, 1996). At this point, there are some features that family counselors should have, and these are; a- A family counselor should be able to evaluate events from a neutral perspective. b- A family counselor should handle events in an empiric way. c- A family counselor should be able to generate a solution, not deadlocks. d- A family counselor should not define a right or wrong side among the parties. e- A family counselor should be able to be good listener. f- A family counselor should be able to be a good observer. g- A family counselor should have a very good synthesis ability. h- A family counselor should be very discreet about the issues the counselees share with them. i- A family counselor should have a good speculation competence about the issues the counselees share with them. j- The methods that family counselors use must be clear, comprehensible and logical. In conclusion, marriage and family researches are the researches that are conducted in order to understand family and marriages, produce interpretations and solutions about the comprehended issues

Keywords