KENT KONSEYLERİNİN KENT YÖNETİMİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
AN INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTIONS OF CITY COUNCILS TO THE URBAN MANAGEMENT: ELAZIĞ SAMPLE

Author : Murat AYGEN
Number of pages : 217-236

Abstract

Kentlerin öncelikli sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda katılımcı mekanizmaların ülkemizdeki en güçlü aracı olan kent konseylerinin rolü her geçen gün artmaktadır. Çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı çerçevesinde, kent kon¬seyleri; oluşumu, işleyişi, sürdürülebilirliği ve etkinliği başta olmak üze¬re farklı boyutları ile tartışılmalıdır.Bu çerçevede “Yerel Gündem 21 Süreci”, “Kent Konseyleri” ve “Karar Alma Mekanizmalarına Katılım” konuları bağlamında çalışan bi¬lim insanları, kent konseyi uygulayıcı ve gönüllüleri, ilgili kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bilgi ve tecrübelerini paylaşmalıdır. Kent yaşamına koyduğu katkılar nedeniyle, kent konseylerinin gelişmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Çünkü kentler hepimizin. Kentlerde şu anda bizler yaşıyoruz, gelecekte ise çocuklarımız, torunlarımız bizden sonraki nesillerimiz yaşayacak. Bu konuda sadece kentini seven insan, hemşerisini seven insan fedakarlık yapar, ortaya üretim koyar. İşte kent konseyleri yaşadığı kent için katkı koymak isteyen insanların seslerini duyurduğu yerlerdir. Şehirlerde yaşayanlar olarak güçlü yönlerimizi ortaya koymaya, şehrimizin kalitesini ve marka değerini arttırmaya çalışmalıyız. Bu konuda tabi ki herkese görev düşüyor, herkesin bir uzmanlık alanı var. Elazığ Kent Konseyi bünyesinde, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve engellilerimiz çalışmalıdır. Kendileri açılarından şehirde geleceğe yönelik yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü içinde yaşadığımız şehirler hızla büyüyen, dolayısıyla problemleri de hızla artan şehirlerdir. Böyle bir durumda kent halkının bir bütün olması, herkesin kendi bilgisini, kendi tecrübesini bu kente katması, dolayısıyla sorunları birlikte çözmesi gerekiyor.

Keywords

Kent Konseyi, Yerel Yönetimler, Yerel Gündem 21 Süreci, Yerel Yönetişim, Yerel Katılım

Read: 1,082

Download: 346