LİSANS DÜZEYİNDEKİ JAPON DİLİ ÖĞRENCİLERİNİN JAPON TOPLUMU VE DİLİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNDEN JAPON DİLİ ÖĞRENCİSİ PROFİLİ DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 293-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda, genelde Asya ve özelde Japonya ile ekonomik ve siyasi ilişkiler derinleşmekte, buna bağlı olarak Asya dillerine olan ilgi de gözle görülür biçimde artmaktadır. Japon dili, kurumsallaşma ve yaygınlık açısından ülkemizde kurumsal düzeyde öğretilen Asya dilleri arasında başı çekmektedir. Bilgi çağında iletişim teknolojilerinin gündelik yaşantıda kullanımının artışı ile birlikte, Japonca gibi ‘uzak’ diller ve onun kültürü ile olan ilişki de derinleşmektedir. Bu ilgi artışı içerisinde, Japonca öğretiminde istikrarı korumak ve kurumsal temelleri daha da sağlamlaştırmak amacıyla, öğretim programlarının içerik ve metodolojik açıdan kendini yenilemesi ve geliştirmesi, öğrencinin değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. Bu noktada ise, değişen Japonca öğrencisi profilinin gözden geçirilerek genel eğilimin tartışılmasının, kısa-orta vadede eğitim-öğretim programlarının içeriklerinin ve yöntemlerin daha gerçekçi bir biçimde yeniden düzenlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer yandan, uzun vadede bakıldığında ise, Japon diline ilişkin ulusal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir Bu sebeple, çalışmada nihai hedef olarak ülkemizin sosyokonomik dinamiklerine özel bir Japon Dili öğrencisi profili çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu noktada, ‘kim Japonca öğreniyor’ sorusu temel soru olmuş, çalışmanın karakteri ve akışı bu soru üzerinden şekillendirilmiştir. Çalışma içerisinde, ilk olarak lisans düzeyinde Japon dili öğrenenlerin genel sosyoekonomik durumları ortaya konulmuştur. Ardından, Japon dili ve toplumuna ilişkin tutumları farklı boyutları ile tartışılmış ve genel bir öğrenci profili tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, due to the extend of economic relationship between Turkey and Asia (particularly Japan), interest on Asian (particularly Japanese) language have also been increasing as well. Japanese Language education is one of the most organized and widespread Asian language in Turkey. As we are in information age, “far” cultures and languages such as Japanese are getting closer due to integration of communication techonology to the daily life. At this point, to stabilize and make the structure of organizations stronger in Japanese language education, education programs and methodologies are needed to be developed, and covered students needs that change and vary. Discussing the general profile of Japanese Language students can be considered in two terms: short-mid term and long term. In the case of short-mid term, this profile discussion can lead us in terms of reconsideration of the education programs and methodologies used in Japanese Language education. On the other hand, in the long term, this profile discussion can contribute to the development process of national strategies on Japanese Language education. Therefore, in order to create Japanese learner profiles reflecting socioeconomis condiditions of Turkey is the main aim of this paper. ‘Who (what kind of people) learns Japanese’ will be the main question that shapes the content of this study. In this paper, firstly, general socioeconomic conditions of the students will be discussed. Secondly, attitudes of the students concerning Japanese language, culture and society will be analyzed in different aspects and attempted to establish general Japanese student profiles.

Keywords