FOREX PİYASASININ KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE FOREX PİYASASININ PAY PİYASALARI VE FUTURES PİYASALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 537-557
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde Forex Piyasasına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. 1990’lı yılların başına kadar geleneksel orak Forex piyasasına erişim büyük şirketler, yatırım fonları ve diğer kurumsal yatırımcılarla sınırlıydı. Dünyanın en büyük bankalarının çoğunluğu çok uzun yıllardır bu piyasada işlem yapmaktaydılar. Bireysel yatırımcılar uzun süre büyük oyuncularla rekabet etme şansları olmadığından bu piyasaya girememişlerdir. 1990’li yıllarla beraber Forex piyasası kapılarını perakende yatırımcılara açmaya başlamıştır. Forex piyasasındaki piyasa yapıcılar büyük alım satım pozisyonlarını bireysel yatırımcıların alım satımına olanaklı hale getirerek bireysel yatırımcıların da dünyanın en büyük bankaları arasında ve profesyonellerin kullandığı teknik ve stratejilerle alım satım yapabilmelerini sağlamışlardır. Böylece yatırımcılar artık pay piyasaları ve futures piyasalara alternatif “yeni” bir yatırım alanına kavuşmuşlardır. Forex Piyasası, diğer piyasalara bazı yönlerden benzemekle beraber, kendine has özellikleri olan ve bu özelliklerle diğer piyasalardan ayrışan bir yapıya sahiptir. Forex piyasasının günün 24 saati açık bir global piyasa oluşu, dünyadaki finansal piyasalar içerisinde işlem hacmi en yüksek dolayısıyla likiditesi en yüksek piyasa oluşu, alım ya da satım emirlerinin bu piyasada her zaman verilebilmesi, diğer piyasalara göre çok daha yüksek oranlarla kaldıraç imkanı sağlaması ve yine işlem maliyetlerinin diğer piyasalara kıyasla çok daha düşük olması bu piyasayı diğer piyasalardan ayrıştıran başlıca özellikleridir. Aracı kuruluşların son yıllarda piyasalar arasındaki farklılıklara daha fazla vurgu yaparak yatırımcılarını bilinçlendirmeye çalıştıkları görülmektedir. Forex piyasasını alternatif diğer piyasalardan ayrıştıran özelliklerinin bilinmesi yatırımcıların hangi piyasada yatırım yapacaklarına ilişkin daha sağlıklı karar vermelerini sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Abstract Attention to Forex Market is increasing day after day throughout the world. Until the beginning of the 1990’s the access to the Forex Markets is traditionally restricted to big companies, hedge funds and the other corporate investors. The biggest banks of the world have been operating at this market for many years. Self-directed (retail) investors couldn’t enter into the market for a long time since they don’t have any chance to compete with the big players of the market. After 1990’s the Forex Market has started to open its gate to the retail investors. The market makers of the Forex Market transform the big buy and sell positions to small ones which are proper to retail investors. These lead to retail investors to trade among the big players of the forex markets via using the professional’s strategies and techniques. Thus retail investors gain a new investment area besides stock markets and futures markets. Forex Market, which resembles the other markets in some aspects, has its own characteristics. These characteristics distinguish its structure from other markets. Being a global 24-hour open market, having the highest daily volume thereby the highest liquidity among the other financial markets, possibility of buy and sell order at anytime, possibility of utilizing highest leverage in comparison with other markets and lower transaction costs are the features which differ Forex Markets from other financial markets. In recent years the intermediary institutions try to raise awareness of investors by emphasizing the differences between the markets. If an investor knows the unique characteristics of the Forex Market, it helps the investor to make a good decision about which market he or she is going to invest.

Keywords