GASTRONOMİ TURİZMİNİN İL TURİZMİNE ETKİSİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 315-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemiz farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birçok kültürün birlikte yaşadığı zengin bir coğrafyada yer almaktadır. Bu kültürel çeşitlilik farklı bölgelerimizde farklı gelenekler ve yemek kültürlerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Çanakkale; eşsiz konumu, dört mevsimin bir arada yaşandığı iklimi, zengin doğal güzellikleri ve binlerce yıldır farklı medeniyetlerin yaşadığı tarihi ve kültürel değerleriyle özel bir coğrafyadır. Kendi adını taşıyan boğaz ile ikiye bölünmüş, Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan Çanakkale, zengin bir turizm merkezi olma potansiyeline sahiptir. Çanakkale, tarihi ve doğal güzellikleriyle yoğun olarak ziyaretçi alan bir bölgedir. Geçmişten günümüze pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Çanakkale farklı renk ve tatlar arayan değişen turist profilinin talep ettiği tüm özellikleri bir arada barındıran gastronomi potansiyeline sahiptir. Çalışmada, Çanakkale turizminin analizi, Çanakkale’nin gastronomi turizmi potansiyeli, gastronomi turizmi içerisinde şarabın yeri ve önemine değinilmiştir. Ayrıca Çanakkale’de gastronomi turizmi ile ön plana çıkabilecek ve menülerde yer alabilecek özgün yiyecek ve içecekler literatür ve alan taramasıyla belirlenmiştir. Bu çalışma, gastronomi turizm potansiyeli yüksek olan Çanakkale’de yöresel yemek kültürünün turistik ürün olarak ortaya çıkarılmasının, Çanakkale turizmine sağlayacağı etkiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi uygulanan çalışmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, Çanakkale’de turizm politikası üretenler ve hizmet sağlayıcıların görüşlerine başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış sorularla elde edilen veriler NVIVO 10 paket programda analiz edilmiş ve bulgulardan yola çıkarak öneriler ve model geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Our country has hosted various civilizations and is situated in a rich geography, where many cultures live together. This cultural

Keywords