TARIMSAL SULAMALARDA FİYATLANDIRMA EĞİLİMLERİ; ÇİFTÇİLERİN FİYATLANDIRMAYA TUTUM VE ALGILARI; GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI, ŞANLIURFA
PRICING TRENDS IN AGRICULTURAL IRRIGATION; ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF FARMERS TO PRICING; GAP-HARRAN PLAIN IRRIGATIONS, ŞANLIURFA

Author : Mustafa Hakkı AYDOĞDU -- Bahri KARLI - Kasım YENİGÜN - Ali Rıza MANCI - Murat AYDOĞDU
Number of pages : 165-188

Abstract

Tarımsal sulamalar tüm dünyada en büyük su kullanıcı grubudur. Suyun tarımsal sulamalarda daha verimli olarak kullanılması konusunda giderek artan bir baskı vardır. Su yetmezliğini içeren düzenlemelerde başlıca araç olarak fiyatlandırma kullanılmaktadır. Doğru ve kabul edilir fiyatları oluşturma, suyun verimli olarak kullanılması için temel amaç olup, nasıl sağlanacağı ise halen tartışma konusudur. Tek başına fiyatlandırma bu sorunu çözmekten uzaktır. Sulama birliklerinin işletmecilik ve yönetim yapısının geliştirilmesi, çiftçilere sulama konusunda eğitim verilmesi de çok önemlidir. Suyun fiyatlandırılması yöntemleri her ülkede ve hatta ülkelerin içinde yer alan değişik bölgelerdeki oluşumlara farklı şekillerde duyarlıdır. Türkiye’de tarımsal su fiyatlandırmasının yeterince geliştiği söylenemez. Yüksek ve düşük su fiyatlandırmasının avantaj ve dezavantajları vardır. Harran ovasında yer alan çiftçiler suyun etkin kullanımı için bir ücretinin olması konusunda hemfikirdirler. Genel olarak çiftçiler su ücretlerini normal bulmakta olup, yüksek bulanlar ise ağırlıklı olarak pompaj sulama sahasında yer alanlardır. Pompaj sulaması yapanlar, cazibe sulamalarına göre 2.6 kat daha fazla ödemektedirler. Çiftçiler sulamanın kendi refahlarını nasıl etkilediğinin farkında olup, su ücretlerinin ödeme güçlerini aşmamasını istemektedirler. Su ücretleri artsa bile sulama yapacaklarını belirtmişlerdir. Su ücretlerini ödeyebilmek için tahsilât zamanı önemlidir. Su ücretlerine olan bakış ve algılarındaki farklılıklar eğitim seviyesi, yaş, deneyim, arazi miktarı ve gelire karşı duyarlıdır. Bu çalışma Harran Ovası ve GAP Bölgesi için bir ilktir. Türkiye’de ve benzer sosyo-kültürel özelliklere sahip olan ülkelerde, su fiyatlandırmasında karar vericilere yol gösterecek niteliktedir.

Keywords

GAP, Harran Ovası, Sulama Birlikleri, Tarımsal Sulamalar, Su Fiyatlandırması

Read: 1,114

Download: 371