DÜZİÇİ OVASI (DÜZİÇİ/OSMANİYE) VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 295-313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma sahası Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer alan Osmaniye il sınırları dâhilinde, Kuzey Amanoslar içerisinde yer almaktadır. Araştırma sahası tektonik olarak çok genç ve hareketli olduğu için jeomorfolojik açıdan birden fazla birimlerden oluşan farklı bir topoğrafya ya sahiptir. Sahanın oluşmasında ve gelişmesinde flüvyal süreçler, karstlaşma ve en önemli faktör tektonizmadır. Yaklaşık olarak 90 km² alanı kapsayan Düziçi ovası içerisinde ve çevresini saran ana jeomorfolojik birimler; dağlık-tepelik alanlar, platoluk alanlar, vadiler, boğazlar, birikinti konileri, birikinti yelpazeleri ve küçük ölçekli karstik arazileri meydana getirir. Araştırma alanının merkezi konumunda bulunan Düziçi ovasının yükseltisi 250-450 metreler arasında yerler bulunurken deniz seviyesinden ortalama 350m. yüksekliktedir. Doğudaki bölgelerde 300-400 metreler arasında birikinti koni ve yelpazeleri, 400-2246 metreler arasında ise dağlık ve engebelik alanlar bulunmaktadır. Çalışma alanının diğer alanlarında 200-700 metre aralıklarında tepe ve basık tepe konileri mevcuttur. Çalışma alanı Miyosen de belirmeye başlamış ve tektonik olaylara maruz kalarak ovanın geliştiği alan çökmeye uğramış, dağlık saha ise yükselmeye devam etmiştir. Plio-Kuaterner ve Kuaterner de bu gelişimin devamı ile birlikte ova içerisinde bazalt akıntıları meydana gelmiş ve birikim sahaları bu zamanda tortullaşmaya başlamıştır. Böylece 250-400 metreler arasındaki Düziçi ovası ve yakın çevresi meydana gelmiş, holosen de akarsuların birikim ve aşınım şekilleri yapması devam etmektedir.

Keywords

Abstract

Study area is in boundary province of Osmaniye at the sub region where it is Adana Part of Mediterranean Region. It has very difference topography because it is very young and active in terms of tectonic. Study area occurs a lot of geomorphologic units. Tectonism is the most importance factor to form. Furthermore, fluvial processes and karstification are secondary factors to take on shaping. Main geomorphologic units on the Düziçi plain which is nearly 90 km2 and near surrounding are Mountain-hills area, plateaus, valleys, brings alluvial fans and karstic forms which are small scale. Düziçi plain is elevation between 250 and 450 meters (average 350m.). Alluvial fans are between 300-400 meters in the east part of plain and mountainous-hilly areas are especially between 400-2246 meters in the part of east. Very small hills which are pressed down and volcanic cone are between 200-700 meters except for east other sides near the plain. Study area shaping had started from Miosen after that time tectonic activities had continued so, plain area has collapsed but mountainously area has increased since Miosen and along Pliosen-Quaternary. In the study area volcanic activity especially basalt flow and deposition in the lake had continued during the Plio-Quaternary and Quaternary era. In this way, Düziçi plain which is between 250-400 meters and its near surrounding have occurred and shaping which is especially erosion-deposition have been continued by rivers-weather present days (Holocene).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics