DÜZİÇİ OVASI (DÜZİÇİ/OSMANİYE) VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ
GEOMORPHOLOGY OF DUZIÇI PLAIN (DUZIÇI/OSMANIYE) AND ITS NEAR SURROUNDINGS

Author : İsmail EGE -- İbrahim KORTUK
Number of pages : 295-313

Abstract

Araştırma sahası Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer alan Osmaniye il sınırları dâhilinde, Kuzey Amanoslar içerisinde yer almaktadır. Araştırma sahası tektonik olarak çok genç ve hareketli olduğu için jeomorfolojik açıdan birden fazla birimlerden oluşan farklı bir topoğrafya ya sahiptir. Sahanın oluşmasında ve gelişmesinde flüvyal süreçler, karstlaşma ve en önemli faktör tektonizmadır. Yaklaşık olarak 90 km² alanı kapsayan Düziçi ovası içerisinde ve çevresini saran ana jeomorfolojik birimler; dağlık-tepelik alanlar, platoluk alanlar, vadiler, boğazlar, birikinti konileri, birikinti yelpazeleri ve küçük ölçekli karstik arazileri meydana getirir. Araştırma alanının merkezi konumunda bulunan Düziçi ovasının yükseltisi 250-450 metreler arasında yerler bulunurken deniz seviyesinden ortalama 350m. yüksekliktedir. Doğudaki bölgelerde 300-400 metreler arasında birikinti koni ve yelpazeleri, 400-2246 metreler arasında ise dağlık ve engebelik alanlar bulunmaktadır. Çalışma alanının diğer alanlarında 200-700 metre aralıklarında tepe ve basık tepe konileri mevcuttur. Çalışma alanı Miyosen de belirmeye başlamış ve tektonik olaylara maruz kalarak ovanın geliştiği alan çökmeye uğramış, dağlık saha ise yükselmeye devam etmiştir. Plio-Kuaterner ve Kuaterner de bu gelişimin devamı ile birlikte ova içerisinde bazalt akıntıları meydana gelmiş ve birikim sahaları bu zamanda tortullaşmaya başlamıştır. Böylece 250-400 metreler arasındaki Düziçi ovası ve yakın çevresi meydana gelmiş, holosen de akarsuların birikim ve aşınım şekilleri yapması devam etmektedir.

Keywords

Jeomorfoloji, Düziçi Ovası, Kuzey Amanoslar, Düziçi, Osmaniye

Read: 709

Download: 238