TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI: EVRENSEL İNSAN YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, başta Avrupa, Asya ve Afrika’daki ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yayına giren Türk televizyon dizilerinin başarısının temelindeki nedenler araştırılmakta; Türk dizilerinin yapım ve içeriğinde yer alan çekici ve etkileyici unsurlar ortaya konmaya çalışılmaktadır. Uzun yıllar uluslar arası pazarlara giremeyen Türkiye, son yıllarda uluslar arası ölçüt ve değerleri de kavrayarak üretimler yapmaya başlamıştır. Türk televizyon dizileri başlangıçta yabancı yapımlara öykünmekten öteye gidemezken, sonraları özgün bir karakter kazanmışlardır. Son yıllarda Türk televizyon dizileri dünyanın 50’den fazla ülkesindeki televizyon kanallarında yayınlanmakta ve büyük ilgiyle izlenmektedir. Farklı tarih ve kültürlere sahip ülkelerde gösterilen Türk dizileri, Türkiye’den öyküler içermekle birlikte evrensel yaklaşımlarla hemen her insanın ilgisini çeken, merak duygusu uyandıran özelliklere sahip bulunmaktadır. Yapımcısından yönetmenine, teknik ekipten oyuncularına tümüyle Türk ekiple gerçekleşen dizilerde doğal olarak Türk kültüründen etkiler bulunurken, episodları oluşturan öyküler ve karakterler evrensel insan örneklerini yansıtmakta, dünyadaki her insanın tanıyabileceği ve anlayabileceği modeller gösterilmektedir. Türk televizyon dizileri izleyicileri yalnızca heyecanlı öyküleriyle değil, aynı zamanda düşünsel ve duygusal yaklaşımlarıyla da etkilemektedir. Son 50 yılda Türkiye geleneksel yapıdan modern yapıya, kırsal yaşamdan kentsel yaşama dönüşürken; Türk televizyon yapımları da küresel görünümü anlayıp kavrayan bir düzeye ulaşmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, main reasons of success of Turkish television serials which are shown in many countries, especially in European, and in Asian, and in African countries in the world are searched and attractive and impressive components in production and in concept of Turkish serials are revealed. In the beginning, Turkey have not existed in international markets for a long time and began to comprehended and produce in international criterions and values recently. Turkish television serials mostly emulated imported productions but then Turkish serials changed into original productions. Turkish television serials are shown in more than 50 countries and are watched interestedly recently. Turkish television serials are shown in many countries which have different historical past and different cultures, and Turkish television serials include stories from Turkey but Turkish serials can attract interest and curiosity of all people with universal approaches. Turkish television serials are produced by Turkish crews from producer to director, and from technical crew to actors and have naturally Turkish impacts but stories and characters in epidodes include universal human samples and universal patterns which can be known and understood are shown. Turkish television serials influence the spectator not only via excitig stories but via their spiritual approaches. Turkey changed into from traditional structure to modern structure and from rural life urban life and meanwhile Turkish television production caught u global level which regards global view.

Keywords