ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KAMU YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
DETERMINING THE RELATIONSHIPS AMONG INDIVIDUAL VALUES OF EMPLOYEE AND ORGANIZATIONAL CONFLIC MANAGEMENT: A RESEARCH ON PUBLIC ADMINISTRATORS

Author : Alper GÜRER -- Melahat ÖNEREN - İbrahim BOZACI
Number of pages : 439-455

Abstract

Bu çalışmada, Kırıkkale İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan kamu yöneticilerinin sahip oldukları bireysel değerler ile astları ve kendileriyle beraber yönetim pozisyonlarını paylaşan yöneticilerle yaşadıkları çatışmaları yönetirken kullandıkları yöntemler arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya konu olan araştırma, Kırıkkale İl Özel İdaresi’nde görev yapan 32 kamu yöneticisine anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlerin ölçümünde Schwartz’ın (1992), bireysel değer ölçeği, Örgütsel çatışma yönetimi yöntemlerinin belirlenmesinde ise Rahim’in Örgütsel Çatışma Yönetimi Envanteri-II ve III” (1983, 1992) ölçeği kullanılmıştır. Kamu Yöneticilerinin sahip olduğu bireysel değerler ile çatışmaları yönetirken kullandıkları yöntemler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek amacıyla elde edilen verilerle korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yöneticilerin astlarıyla ve kendileriyle aynı yönetim pozisyonlarını paylaşan yöneticilerle aralarında ortaya çıkan çatışmaların çözümünde izlediği çatışma yönetimi yöntemlerinin seçiminde, sahip oldukları bireysel değerlerin önemli rolünün olduğu anlaşılmıştır. Yöneticilerin astları ile yaşadığı sorunların çözümünde izlediği işbirliği çatışma yönetimi; uyum ve hayırseverlik değerleri ile, uyma tarzında çatışma yönetimi; hazcılık değeri ile, hükmetme tarzı çatışma yönetimi; hazcılık ve güç ile, uzlaşma tarzı çatışma yönetimi; başarı ve güç ile yakından ilgili bulunmuştur. Ayrıca, yöneticilerin kendileriyle beraber yönetim pozisyonlarını paylaşan yöneticilerle yaşadıkları çatışmaların çözümde; işbirliği çatışma yönetimi; hayırseverlik ve evrensellik ile, uyma tarzında çatışma yönetimi; hazcılık ve başarı ile, hükmedici çatışma yönetimi; hazcılık ve başarı ile, uzlaştırıcı çatışma yönetimi hazcılık ve güç ile ve son olarak kaçınma tarzı çatışma yönetimi hazcılık ve güç ile yakından ilişkili olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Bireysel Değerler, Çatışma Yönetimi, Çatışma Çözümü, Kamu Yönetimi, Örgütsel Çatışma

Read: 722

Download: 235