SANAT/CİNSİYET: SANAT TARİHİ VE FEMİNİST ELEŞTİRİ
ART/GENDER:ART HISTORY AND FEMINIST CRITISM

Author : İpek KROM
Number of pages : 125-137

Abstract

Ahu Antmen’in derlediği bu kitapta feminist eleştirmenler tarafından yazılan makaleler ataerkil bir toplumda sanat tarihinin nasıl erkek egemen bir bakış açısına göre şekillendiğini ve bu bakış açısını değiştirmek üzere verilen aktivist mücadeleyi ifade etmektedir. Kitabın sunuş bölümde sanat dünyasının alışılagelmiş kalıplarını yok etmek için bir araya gelen Amerikalı feminist sanatçı grubu Gerilla Kızlar’ın sanat alanındaki ayrımcılığın görünür kılınmasına yönelik eylemleri ele alınmıştır. Kitabın ikinci bölümünde Linda Nochlin’in ‘büyük sanatçı’ kavramına eleştirel bir bakış açısı getiren “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” adlı makalesine yer verilir. Üçüncü bölümde Nanette Salomon’un sanat tarihinde ‘normal’ sayılan seçkileri şüpheli hale getirecek yeni stratejiler sunan “Sanat Tarihi Kanonu” ve “Dışlama Günahları” adlı makaleleri yer alır. Dördüncü bölümde Griselda Pollock’un ataerkil sanata olan bakışı değişime uğratacak bir eleştiri sunan “Modernlik ve Kadınlığın Mekanları” adlı makalesine yer verilir. Judith Barry ve Sandy Flitterman-Lewis’in “Metin Stratejileri ve Sanat Üretiminin Politikası” makalesinin yayınlandığı beşinci bölümde kadın sanatına değinilir. Mary Kelly’nin “İmgeleri Arzulamak/ Arzuları İmgelemek” makalesine yer verildiği altıncı bölümde kadının arzu nesnesine indirgenmesi eleştirilmektedir. Kitabın yedinci bölümünde Antmen, Laura Mulvey’nin sanata sorgulayıcı bir eleştirel tavır getiren “Görsel Zevk ve Anlatı Sineması” makalesine yer verir. Son bölümde de Amelia Jones’un kadın bedenini yücelten performans sanatını irdeleyen “Beden Sanatı; Özneyi Sahnelemek” adlı makalesi yer alır. Bu makalelerde sanat tarihine getirilen eleştirel feminist bakış açıları reklam sanatına uyarlandığında ise reklamcıların profilini çizdiği kadın imgelerinin sanat tarihindeki kadın imgeleriyle benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Makalede ayrıca eleştirel feminist bakış açısıyla reklamlardaki kadın imgeleri değerlendirilecektir.

Keywords

Read: 1,170

Download: 381