CRIME AND PUNISHMENT: REFRAMING AUDIENCE PERCEPTION OF JUSTICE IN BATMAN TRILOGY

Author:

Number of pages: 21-28
Year-Number: 2014- 29

Abstract

Film eleştirmenleri Hollywood film endüstrisinin sosyal değerleri mi yansıttığı yoksa yarattığı yoksa once yaratıp sonra sosyal, tarihi ve ekonomik ana uygun yansıttığı konusunda hemfikir değildirler. Kültür medyayı ve medya da kültürü biçimlendirir. Medyanın suç ve adaleti konusundaki halkın algısı ve anlayışı küçümsenmemelidir. Filmler gerçeği yansıtmak amacında değilseler de izleyicinin geçerli ve inanılır bulduğu bir gerçeklik yaratma amacındadır. Bu çalışma, kanun, dil ve film arasındaki ilişkiyi incelemekte, suçun nasıl oluştuğu, kurbanlaşmanın nasıl temsil edildiği ve adaletin nasıl gösterildiğini özellikle Christopher Nolan in Batman serisinde vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

Film scholars debate whether mainstream Hollywood film industry creates social values or merely reflects social values, or even creates and then reflects social values, which leads to the fact that films inarguably resonate with their socio-historical-economic moment. Culture shapes media even as media shapes culture. The role of media in public perceptions and understandings of crime and justice issues cannot be underestimated. While films do not purport to be truthful, they seek to create a kind of reality that audiences will accept as credible and valid. This study aims at exploring primarily what the relationship is between law, language and film, with the emphasis on how crimes are constructed, how victimization is represented and how justice is treated in the comics especially the Batman series by Christopher Nolan.

Keywords