ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRİKEYE’DE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Beden Eğitimi
Number of pages: 507-519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de 1.Dünya Savaşı sonunda başlayan belirsizlik Milli Mücadele’nin başarı ile neticelendirilmesinden sonra önemli ölçüde kaybolmuştur. Daha sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile kurulan Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tescillenmiştir. Yeni Türk Devleti’nin kurucuları, toplum ve devlet hayatını ilgilendiren her alanda yeniden bir yapılanmaya gitmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de beden eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci yetiştirme konusudur. Kamu eğitiminin ele alındığı 1838’den 1922’ye kadar geçen 84 yıl içinde, askeri okullar dışında, 4328 okul açılmıştır. Bunlardan Cumhuriyete intikal eden sivil okullardan bir tanesi de Beden Eğitimi Öğretmen Okulu’dur. Mekteb-i Sultani’de kurulan cimnnastik salonunda yapılan aletli cimnastikle yetiştirilen gençler arasında, beden kültürünün ülke gençliğine getireceği büyük yararı anlayan ve ileri yeteneğe sahip olan Faik Hoca’dır. Faik Bey, ruhundaki büyük eğiticilik aşkıyla, çevresine topladığı kendi yaşındaki gençlerle çalışmalara başlamış ve Stangelli’den sonra, Galatasaray Sultanisi’nin beden eğitimi öğretmeni olmuştur. Yaptırdığı beden eğitimi çalışmalarının hocasından farklı olmayacağı doğaldır. Bu nedenle Türkiye’de ilk Türk beden eğitimi öğretmeni olarak, Faik Bey gösterilir. Bu çalışmada özellikle erken cumhuriyet döneminde beden eğitimi öğretmeni yetiştirme uygulamaları ele alınacaktır. Çalışmada Cumhuriyet’ten önce var olan durum kısaca betimlendikten sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme uygulamaları detaylandırılacaktır. Bu detaylandırma çerçevesinde öğretmen yetiştirmek için tercih edilen kurslar ve enstitülerde verilecek eğitim yoluyla öğretmen yetiştirme faaliyetleri ele alınarak yurt dışına öğrenci görmek suretiyle beden eğitimi öğretmeni yetiştirme uygulamasına değinilecektir.

Keywords

Abstract

The uncertainty in Turkey which started at the end of World War-I, disappeared at a great extent with the success of War of Independence. The existence and the independence of New Turkish State was verified with the Lausanne Peace Treaty (24 July 1923). The establishers of New Turkish State started reconstruction in every area that interests social and governmental life. One of these areas is the issue of training physical education teachers. In the 84 years from 1838 to 1922 when public education was dealt, 4328 schools were opened except for the military schools. One of these civil schools that was inherited to Republic was Physical Teacher Training School. Faik Hoca was who could understand the great benefit of physical culture for the youth of the country and had an advanced talent was among the young people who was trained with apparatus gymnastics in the gym established in Mekteb-i Sultani. Mr. Faik started training young people of his age with great love for teaching and became the physical education teacher of Galatasaray Sultani after Stangelli. It was natural that his physical education training was not different from his teacher's. For this reason, Mr. Faik is known as the first Turkish physical education teacher in Turkey The present study is on the physical education teacher training implementations especially in the early republican period. In the present study, first the situation before the republican period is described, then the Physical Teacher Training implementations in the first years of the republican period is elaborated. In the framework of this elaboration, teacher training activities through the education provided in the courses and institutes that were preferred to train teachers and the physical education teacher training implementations via sending students abroad will be mentioned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics