ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRİKEYE’DE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME UYGULAMALARI
PHYSICAL EDUCATION TEACHER TRAINING IMPLEMENTATIONS IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD

Author : Vedat GENÇ
Number of pages : 507-519

Abstract

Türkiye’de 1.Dünya Savaşı sonunda başlayan belirsizlik Milli Mücadele’nin başarı ile neticelendirilmesinden sonra önemli ölçüde kaybolmuştur. Daha sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile kurulan Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tescillenmiştir. Yeni Türk Devleti’nin kurucuları, toplum ve devlet hayatını ilgilendiren her alanda yeniden bir yapılanmaya gitmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de beden eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci yetiştirme konusudur. Kamu eğitiminin ele alındığı 1838’den 1922’ye kadar geçen 84 yıl içinde, askeri okullar dışında, 4328 okul açılmıştır. Bunlardan Cumhuriyete intikal eden sivil okullardan bir tanesi de Beden Eğitimi Öğretmen Okulu’dur. Mekteb-i Sultani’de kurulan cimnnastik salonunda yapılan aletli cimnastikle yetiştirilen gençler arasında, beden kültürünün ülke gençliğine getireceği büyük yararı anlayan ve ileri yeteneğe sahip olan Faik Hoca’dır. Faik Bey, ruhundaki büyük eğiticilik aşkıyla, çevresine topladığı kendi yaşındaki gençlerle çalışmalara başlamış ve Stangelli’den sonra, Galatasaray Sultanisi’nin beden eğitimi öğretmeni olmuştur. Yaptırdığı beden eğitimi çalışmalarının hocasından farklı olmayacağı doğaldır. Bu nedenle Türkiye’de ilk Türk beden eğitimi öğretmeni olarak, Faik Bey gösterilir. Bu çalışmada özellikle erken cumhuriyet döneminde beden eğitimi öğretmeni yetiştirme uygulamaları ele alınacaktır. Çalışmada Cumhuriyet’ten önce var olan durum kısaca betimlendikten sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme uygulamaları detaylandırılacaktır. Bu detaylandırma çerçevesinde öğretmen yetiştirmek için tercih edilen kurslar ve enstitülerde verilecek eğitim yoluyla öğretmen yetiştirme faaliyetleri ele alınarak yurt dışına öğrenci görmek suretiyle beden eğitimi öğretmeni yetiştirme uygulamasına değinilecektir.

Keywords

Beden Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Erken Cumhuriyet Dönemi

Read: 725

Download: 244