SENECA TRAJEDİLERİNİN HAMLET'E ETKİSİ
THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET

Author : Zafer ŞAFAK
Number of pages : 529-538

Abstract

William Shakespeare’in başyapıtlarından biri olan Hamlet, babası amcası tarafından öldürülen ve tahta çıkışı amcasının annesiyle evlenmesiyle engellenen Danimarka Prensinin trajedisini anlatmaktadır. Babasının hayaletiyle konuştuktan sonra sürekli eylemle tasarlama, düşünme arasında bocalayan Hamlet, tereddüttün bir modeli haline gelir. Eserin ismiyle aynı adı taşıyan karakteri büyük bir zihinsel çeviklik ve duygusal derinlikle çizen ve eserinde suça takıntı, ensest, kendi kendine yapılan konuşmalar ve konuşmada belagat gibi iç unsurlara odaklanan, eserlerinin antik eserlerin yeniden okunmasıyla oluşturulduğu kabul edilen Rönesans insanı Shakespeare, Poetika da tanımlanan Aristo prensiplerinin yerine Seneca trajedilerine yaklaşır. Hamlet ‘in Seneca trajedilerine yakınlığı hem tematik hem de biçimsel alanda gözlenebilir. Aristo tarafından saptanan trajediye ayrılan süre, karar verme yanılgısı, farkına varma gibi iç unsurlar ya Hamlet’te yoktur ya da bunlar Aristo’nun görüşlerine uymamaktadır. Bu çalışmanın amacı, dramatik zevkle insan ruhunun derin bir incelemesi olan Hamlet ‘in Poetika da ileri sürülen Aristo prensiplerinin yerine Seneca trajedilerinin etkisi altında yazıldığını ispatlamaktır. Anahtar Kelimeler: Hamlet, Seneca Trajedileri, Poetika, İnsan Ruhu, Aristo

Keywords

Hamlet, Seneca Trajedileri, Poetika, İnsan Ruhu, Aristo

Read: 722

Download: 226