KUTADGU BİLİG’E GÖRE BEY’İN ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 551-568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türk-İslam tarihinin ilk ürünlerinden biri olan Kutadgu Bilig’in devlet yönetimini ve yönetici profillerini nasıl değerlendirdiğini anlatmaktadır. Yusuf Has Hacib, eserinde, ahlak ve siyaset ilkelerini sıralamış, adeta yaşadığı devlete ve içinde bulunduğu topluma bir aydın sorumluluğu ve misyonu duygusu içerisinde hareket etmiştir. Bütün bunları anlatırken yönetici sıfatıyla beyin sahip olması gereken özellikleri sıralamış ve başarılı bir beyin neler yapması gerektiği konusunu etraflıca işlemiştir. Kısacası Kutadgu Bilig’te, genel olarak bütün insanların, özellikle devlet başkanının ve diğer devlet ricalinin gerçek manada üzerlerine düşen görevlerinin neler olduğu ele alınarak herkesin üzerine düşeni yapması halinde hem dünya hem de ahiret saadetine nail olunabileceği vurgulanmıştır. Kutadgu Bilig, Devlet adamları ve idareciler için gerçek bir rehber, bir ahlak ve tasavvuf kitabıdır. Bir Siyasetname'dir. Karahanlılar döneminde yazılmış olan bu eserde, ideal devlet yönetiminin ve müreffeh bir toplumun esasları belirtilmeye, böylece yöneticilere yol gösterilmeye çalışılmıştır. Eser, hem tarihi, hem edebi, hem hukuki, hem de felsefi bir nitelik taşımaktadır. Adeta bir devletin anayasası gibidir. Biz de bu eseri referans alarak bir yönetici olarak Beyin nasıl olması gerektiği, Beyin kişilik özellikleri ve devlet yönetiminde nasıl davranması gerektiği hususuyla ilgili bir çalışma yaptık. Çalışmamızın, devleti yönetmeye talip olan ya da siyaset ve bürokrasi makamlarını işgal eden kimselere ışık tutacağını umut ediyoruz

Keywords

Abstract

This study describes how Kutadgu Bilig, one of the first products of the Turkish - Islamic history, evaluate the state administration and ruler profiles. In his book, Yusuf Has Hacip outlined the principles of ethics and politics, acted in an intellectual sense of responsibility and mission to the community in which he lived. While discussing these, he specified the virtues which a ruler is supposed to have and worked through what a successful ruler has to do. Briefly, the duties of all of the people in general, especially heads of the state and state officials and how those people may gain the bliss of the world and the afterworld by doing their duties has been emphasized in Kutadgu Bilig, Kutagbu Bilig is a real guide, a moral and sufism book for statesmen and administrators. it is a political treatise. In this work, which was written during Karahanlilar, rudiments of the ideal state administration and prosperous society has been remarked to show the ways to administrators. Kutagbu Bilig carries a historical, literary, and legal nature, as well as a philosophical nature. It is almost like a state's constitution. we have done a study about how a ruler should be as an administor, personality of a ruler and how a ruler should behave in state administration by taking this book as a reference. we hope our study light the way for those who aspire to rule the state and engage political and bureaucratic positions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics