KUTADGU BİLİG’E GÖRE BEY’İN ÖZELLİKLERİ
THE QUALITIES OF A LORD ACCORDING TO KUTADGU BILIG

Author : Mehmet Zakir SARIKAYA
Number of pages : 551-568

Abstract

Bu çalışma Türk-İslam tarihinin ilk ürünlerinden biri olan Kutadgu Bilig’in devlet yönetimini ve yönetici profillerini nasıl değerlendirdiğini anlatmaktadır. Yusuf Has Hacib, eserinde, ahlak ve siyaset ilkelerini sıralamış, adeta yaşadığı devlete ve içinde bulunduğu topluma bir aydın sorumluluğu ve misyonu duygusu içerisinde hareket etmiştir. Bütün bunları anlatırken yönetici sıfatıyla beyin sahip olması gereken özellikleri sıralamış ve başarılı bir beyin neler yapması gerektiği konusunu etraflıca işlemiştir. Kısacası Kutadgu Bilig’te, genel olarak bütün insanların, özellikle devlet başkanının ve diğer devlet ricalinin gerçek manada üzerlerine düşen görevlerinin neler olduğu ele alınarak herkesin üzerine düşeni yapması halinde hem dünya hem de ahiret saadetine nail olunabileceği vurgulanmıştır. Kutadgu Bilig, Devlet adamları ve idareciler için gerçek bir rehber, bir ahlak ve tasavvuf kitabıdır. Bir Siyasetname'dir. Karahanlılar döneminde yazılmış olan bu eserde, ideal devlet yönetiminin ve müreffeh bir toplumun esasları belirtilmeye, böylece yöneticilere yol gösterilmeye çalışılmıştır. Eser, hem tarihi, hem edebi, hem hukuki, hem de felsefi bir nitelik taşımaktadır. Adeta bir devletin anayasası gibidir. Biz de bu eseri referans alarak bir yönetici olarak Beyin nasıl olması gerektiği, Beyin kişilik özellikleri ve devlet yönetiminde nasıl davranması gerektiği hususuyla ilgili bir çalışma yaptık. Çalışmamızın, devleti yönetmeye talip olan ya da siyaset ve bürokrasi makamlarını işgal eden kimselere ışık tutacağını umut ediyoruz

Keywords

Bey, Devlet Adamı, Yönetici, Kutadgu Bilig, İdeal Devlet

Read: 746

Download: 229