KARS İLİ’NİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

Author:

Number of pages: 271-292
Year-Number: 2014- 29

Abstract

Yeryüzündeki siyasi birimleri oluşturan devletleri idari bakımdan inceleyen araştırma alanı olan idari coğrafya, yaptığı araştırmalarla başta yöneticiler olmak üzere maliyecilere, ekonomistlere, sanayi ve ticaretle uğraşanlara coğrafi mekânın idari birimlerini tanıtmak suretiyle büyük faydalar sağlamaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin mülki idari bölümlerini oluşturan birimlerin analizinin yapılması, ülkemizin idari coğrafyasının daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir. Bunun yanı sıra bir yerin sürdürülebilir anlamda kalkınması amacıyla yapılacak rasyonel esaslara dayalı planlamalarda mevcut idari yapı ile bu yapı sonucu ortaya çıkan avantaj ve dezavantajların bilinmesi de önem arz etmektedir. Kars İlinin idari coğrafya açısından araştırılmasını konu edinen bu çalışmayla öncelikle idari coğrafya ile ilgili kavramlar ve tanımlamalar ele alınarak Kars ve çevresinin tarihsel süreç içerisindeki idari yapısı incelenmeye çalışılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüzdeki idari bölünüş, kentsel idari alanlar ve köy idari alanları idari coğrafya yönünden ele alınarak ayrıntılı olarak incelenecektir. Kars İli, 9.939 km²’lik yüzölçümü ile ülkemiz topraklarının yaklaşık % 1,2’lik kesimini kapsamakta olup, yüzölçümü büyüklüğü itibariyle Türkiye’de 30. sırada yer almaktadır. İdari olarak Merkez İlçe haricinde yedi ilçenin (Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz) yer aldığı ilde 381 köy idari alanı ve 9 kentsel idari alan (biri Kars Merkez İlçe, yedisi ilçe merkezlerinde, 1’i de belde olmak üzere) bulunmaktadır. Ülkemizde idari coğrafya üzerine yapılmış olan çalışmalar az sayıda olup, bu tür çalışmalar yakın bir zamanda yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma da, bu alanda başlayan diğer çalışmalar gibi ülkemizin daha iyi tanınmasına katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Administrative Geography is analysing states, which form the political units, in terms of their administrations benefits firstly to administrators, financiers, economists, industrialists, and traders by introducing administrative units of geographical space. Thus, it is very significant to analyse administrative units forming the civilian administrative units so as to understand administrative geography of our country. However it is quite prominent to consider current administrative structure and advantages and disadvantages occurring as results of this administrative structure in plans based on rational facts for the purpose of continuing development of a limited and determined place. This study, which mentions about researching Kars Province in terms of administrative geography, first and foremost will try to explain the administrative structure of the area from the perspective of historical process by explaining concepts and definitions about administrative geography. Also, current administrative

Keywords