KARS İLİ’NİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ
THE ADMINISTRATIVE GEOGRAPHIC ANALYSIS OF KARS PROVINCE

Author : Sinan KOCAMAN
Number of pages : 271-292

Abstract

Yeryüzündeki siyasi birimleri oluşturan devletleri idari bakımdan inceleyen araştırma alanı olan idari coğrafya, yaptığı araştırmalarla başta yöneticiler olmak üzere maliyecilere, ekonomistlere, sanayi ve ticaretle uğraşanlara coğrafi mekânın idari birimlerini tanıtmak suretiyle büyük faydalar sağlamaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin mülki idari bölümlerini oluşturan birimlerin analizinin yapılması, ülkemizin idari coğrafyasının daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir. Bunun yanı sıra bir yerin sürdürülebilir anlamda kalkınması amacıyla yapılacak rasyonel esaslara dayalı planlamalarda mevcut idari yapı ile bu yapı sonucu ortaya çıkan avantaj ve dezavantajların bilinmesi de önem arz etmektedir. Kars İlinin idari coğrafya açısından araştırılmasını konu edinen bu çalışmayla öncelikle idari coğrafya ile ilgili kavramlar ve tanımlamalar ele alınarak Kars ve çevresinin tarihsel süreç içerisindeki idari yapısı incelenmeye çalışılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüzdeki idari bölünüş, kentsel idari alanlar ve köy idari alanları idari coğrafya yönünden ele alınarak ayrıntılı olarak incelenecektir. Kars İli, 9.939 km²’lik yüzölçümü ile ülkemiz topraklarının yaklaşık % 1,2’lik kesimini kapsamakta olup, yüzölçümü büyüklüğü itibariyle Türkiye’de 30. sırada yer almaktadır. İdari olarak Merkez İlçe haricinde yedi ilçenin (Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz) yer aldığı ilde 381 köy idari alanı ve 9 kentsel idari alan (biri Kars Merkez İlçe, yedisi ilçe merkezlerinde, 1’i de belde olmak üzere) bulunmaktadır. Ülkemizde idari coğrafya üzerine yapılmış olan çalışmalar az sayıda olup, bu tür çalışmalar yakın bir zamanda yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma da, bu alanda başlayan diğer çalışmalar gibi ülkemizin daha iyi tanınmasına katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Keywords

Kentsel İdari Alan, Kırsal İdari Alan, İdari Coğrafya, İdari Yapı, Kars

Read: 1,241

Download: 517