MEHMET DURSUN ERDEM, SERDAR YAVUZ, MEHMET GÜRLEK, AYHAN DOST (2013), TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİ-ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI, KESİT YAYINLARI, İSTANBUL, 271 S., ISBN: 975-605-4467-46-3

Author:

Number of pages: 499-502
Year-Number: 2014- 29

Abstract

Keywords

Abstract

Keywords