ARKEOLOJİK ALANDA BİR TASARIM MACERASI; KARACAHİSAR KALESİ GİRİŞ KAPISI GÜVENLİ GEÇİŞ STRÜKTÜRÜ
A DESIGN ADVENTURE IN THE ARCHAOLOGICAL SITE; KARACAHISAR CASTLE GATE TRANSITION STRUCTURE

Author : Hicran Hanım HALAÇ
Number of pages : 251-261

Abstract

Ortaçağın gizemini içinde barındıran önemli bir ören yeri olan Karacahisar Kalesi, Eskişehir'in güneybatısında, 1010 metreyi bulan yükseklikte, yaklaşık olarak 200 x 300 metre bir alanı kaplayan sur ile çevrili Eskişehir ovasına hakim inanılmaz lojistik bir platonun üzerinde konumlandırılmıştır. Bizans döneminde bölgenin savunma hattındaki önemli hisarlardan birisi olduğu bilinmekle birlikte, kalenin inşa tarihi ve ismi konusundaki belirsizlikler devam etmektedir. Osman Gazi’nin 1288 yılında Karacahisar Kalesini ele geçirmesinin ardından Hutbe okutup, sikke bastırdığı yönündeki Osmanlı Kroniklerindeki bilgiler, Karacahisar’ı Osmanlı Beyliğinin Kuruluş evresindeki önemli yerleşimler arasında öne çıkarmaktadır. Karacahisar Kalesine kapsamlı bir restorasyon yapılana kadar kazı çalışmaları sırasında kaleye giriş ve çıkış yapan personel ve ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla güvenli geçiş koridorunu oluştururken Karacahisar Kalesinin Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurulum yeri olduğu düşüncesinden dolayı; “güvenli geçiş strüktürü”n de bu olayın ritüelini güçlendirecek bir kurguyla sıra dışı bir tasarım öngörüldü... Arkeolojik alanlarında mimari tasarımlar aracılığı ile korunmaya ihtiyacı olduğu aşikârdır. Ancak ülkemizdeki arkeolojik alanlar, “geçici tasarlanmış yapılar” ile yeni yeni tanışmaya başlamıştır. Bu tasarım sayesinde, ülkemizde mimarlar tarafından az bilinen bir alanın keşfedilmesi hedeflenirken, tüm arkeolojik alanlar için örnek model olması ve binlerce yıldır toprak üstünde ve altındaki kültürel mirasımızın kendi değerlerine değer katacak bir arakesitle buluşması arzulandı…

Keywords

Karacahisar Kalesi, Analojik Tasarım, Strüktür, Çağdaş Ek, Arkeolojik Alanda Yeni Tasarım

Read: 1,158

Download: 362