DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ(1950-1960)
TURKEY-INDIA RELATIONS DURING DEMOCRAT PARTY (1950-1960)

Author : Savaş SERTEL
Number of pages : 291-305

Abstract

Hindistan, iklimi, bitki örtüsü, coğrafi konumu, nüfusu, yeraltı ve yerüstü kaynakları, ipek ve baharatları, pamuklu dokumaları ile dünyada büyük bir güç kaynağı olmuştur. Buraya hâkim olan milletler her açıdan ihya olmuştur. Gazneli Mahmut ömrünü Hindistan akınları ile geçirmiştir. Bu seferlerden elde edilen ganimetlerle hazinesini doldurmuştur. Rus Çarı Büyük(Deli) Petro’nun vasiyetnamesinde Rusların İstanbul ve dünyanın ambarı olarak tanımladığı Hindistan’ı almasını istediği söylenmektedir. İngiltere’nin Osmanlı’dan Kıbrıs’ı istemesi ve Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Mısır’ı ele geçirmesi Hindistan’a giden sömürge yollarını güvence altına alma amacı taşımaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı’ya Kanal Cephesini açtırması İngilizlerin Hint ticaret yolunu ele geçirmek amacı taşımaktadır. Görüldüğü gibi Hindistan sahip olduğu kaynaklarla güçlü devletlerini iştahını kabartmıştır. Denizlere hâkim olan İngiltere XVII. Yüzyıldan itibaren Hindistan’ın önemini kavramış ve burayı sömürgesi yapmıştır. Hindistan’ın kaynakları ile gücüne güç katan İngiltere Birinci Dünya Savaşı’nda 1.5 milyon Hindistanlıyı Avrupa’da savaştırmıştır. Türkiye 1947 yılında bağımsız olan Hindistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biridir. 1950-1960 yılları arasında Türkiye-Hindistan ilişkileri genelde ticari ilişkilerdir. Genellikle Türkiye ithalatçı, Hindistan ise ihracatçı konumundadır. Türkiye Hindistan’da jüt, çuval ve kanaviçe ithal etmiştir.

Keywords

Hindistan, Türkiye, Ticaret, Diplomasi, Siyaset

Read: 714

Download: 251