KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE AKILLI KENTLER: MUKAYESELİ BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Kamu Politikası
Number of pages: 191-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale akıllı kentlerin kavramı üzerinden neoliberal kentleşme süreçlerine ışık tutmaya çalışmaktadır. Neoliberalizmin en mühim araçlarından birisi olan rekabetçilik Körfez ülkerinde akıllı kent kavramı ile mukayeseli açıdan ilgi çekici sonuçlar doğurmaktadır. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi Körfez ülkeleri neden sıkça akıllı kentlere yatırım yapmaktadır? Bir yandan hızlı kentleşmenin etkilerine yanıt vermeye çalışan akıllı kentler, diğer yandan yönetişim ve sosyal sermaye etkileriyle düşünülmesi gereken akıllı kent yatırımları. Bu çalışma mukayeseli açıdan Katar ve Birleşik Arap Emirliklleri üzerinden neoliberalizmin Körfez Yarımadası'ndaki yansımalarının anlaşılmasına katkıda bulunmak istemektedir.

Keywords

Abstract

This study looks at these trajectories by specifically focusing on the interstices of smart cities and competitiveness through the role played by communication technologies. An initial question to tackle with pertains to the definition of a smart city as this concept is used in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics