KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE AKILLI KENTLER: MUKAYESELİ BİR ANALİZ
SMART CITIES IN QATAR AND UNITED ARAB EMIRATES: A COMPARATIVE ANALYSIS

Author : Evren TOK -- Jason MCSPARREN - Maha Al MEREKHI - Hanaa Al GHAISH - Fatima Al MOHAMED
Number of pages : 191-207

Abstract

Bu makale akıllı kentlerin kavramı üzerinden neoliberal kentleşme süreçlerine ışık tutmaya çalışmaktadır. Neoliberalizmin en mühim araçlarından birisi olan rekabetçilik Körfez ülkerinde akıllı kent kavramı ile mukayeseli açıdan ilgi çekici sonuçlar doğurmaktadır. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi Körfez ülkeleri neden sıkça akıllı kentlere yatırım yapmaktadır? Bir yandan hızlı kentleşmenin etkilerine yanıt vermeye çalışan akıllı kentler, diğer yandan yönetişim ve sosyal sermaye etkileriyle düşünülmesi gereken akıllı kent yatırımları. Bu çalışma mukayeseli açıdan Katar ve Birleşik Arap Emirliklleri üzerinden neoliberalizmin Körfez Yarımadası'ndaki yansımalarının anlaşılmasına katkıda bulunmak istemektedir.

Keywords

Akıllı Kentler, Bilim Teknolojileri, Yönetişim, Katar, Körfez

Read: 1,242

Download: 496