EĞİTİM DÜZEYİ FARKLILIKLARININ SPORA YANSIMASI

Author:

Number of pages: 149-165
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu araştırmanın amacı; eğitim düzeyi ekseninde spor yapma oranının, yapılan ve arzulanan sporların ve spor yapma amaçlarının farklılıklarını belirlemektir. Araştırma İstanbul’da yapılmıştır. Tesadüfi örnekleme tekniği ile 25’i okul bitirmemiş, 144’ü ilkokul, 103’ü ortaokul, 216’sı lise ve 82’si üniversite mezunu olmak üzere toplamda 570 kişiye uygulanan araştırmada bilgiler araştırmacı tarafından hazırlanan anketle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular çapraz tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ilkokul ve lise mezunlarının daha düzenli spor yaptıkları, üniversite mezunlarının ise en az düzenli spor yapan kesimi oluşturduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarını yapılan ve arzu edilen sporlar açısından değerlendirdiğimizde ise, yüzme, fitness, tenis, bisiklet, trekking, kayak gibi bireysel sporlar ile voleybol, basketbol ve futbol gibi takım sporlarına eğitim düzeyi yükseldikçe katılımın arttığı; yürüyüş, cimnastik branşlarında ise eğitim düzeyi arttıkça katılımın azaldığı görülmektedir. Binicilik ve badminton branşlarına hemen hemen sadece üniversite mezunlarının katıldığı ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Bununla birlikte, eğitim düzeyi arttıkça yüzme, yürüyüş, fitness, step-aerobik, futbol, voleybol, basketbol, koşu gibi branşlara duyulan arzunun azaldığı; uzakdoğu sporları, binicilik, kayak, tenis, bisiklet, okçuluk, atıcılık, dağcılık, masa tenisi paraşüt, dalış gibi branşların ise daha çok arzulandığı görülmektedir. Futbol, basketbol ve voleybol gibi daha popüler spor branşları en çok ilkokul, ortaokul ve lise mezunları tarafından arzulanmaktadır. Spor yapma amaçları açısından araştırma sonuçlarına baktığımızda ise, eğitim düzeyi arttıkça düzgün bir vücuda sahip olma amacıyla spor yapma isteği artarken, yaşlanmayı geciktirme, başarı arzusu, boş zamanları değerlendirme, arkadaş kazanma, grup duygusu yaşama, para kazanma ve itibar kazanma amacıyla spor yapma isteği azalmaktadır. Bununla birlikte fazla kilolarımı verme ve eğlenme amacıyla spor yapma bütün eğitim düzeylerinde birbirine yakın oranlarda önemli olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study investigates how the rate of doing sports, the sports that are done, the sports that are desired to be done and the aims of doing sports differ in relation to education level. The study was carried out in Istanbul. The data were collected through a questionnaire created by the researcher and applied to 570 people by random sampling technique (25 with no academic qualification, 144 primary school graduate, 103 secondary school graduate, 216 high school graduate and 82 university graduate). The results of the research are presented in cross-tabulation. The results of the study indicate that primary school and high school graduates do sports more regularly while university graduates do sports the least regularly. From the point of the sports that are done and the ones that are desired to be done, it is observed that in

Keywords