1950-60 YILLARINDA AZERBAYCAN RESSAMLARININ YARATICILIĞINDA NATÜRMORT JANRININ GELİŞMESİ
THE DEVELOPMENT OF STILL LIFE TYPES MADE BY THE AZERBAIJAN ARTISTS IN THE 1950’S AND 1960’S

Author : Tahir ÇELİKBAĞ
Number of pages : 189-200

Abstract

1950'lerin başlarında Azerbaycan çağdaş resim sanatında bir grup yetenekli ressam ortaya çıktı. Onların çizdiği natürmortlar hiçbir konuya mensup olmayan-detaylara (“edebi” anlamda) rastlanmaz: bunlar vazoya birkaç veya bir demet gül konmuş, meyveler, sebzeler ve ev eşyalarıdır. Azerbaycan tasviri sanatının parlak sayfalarından biri olan bu dönemde ulusal tasvir sanatın halk geleneklerinin çeşitli renk tonları ve nakışları, dünya medeniyetinin sanatsal gelişimine katkı sağladı. Tasviri sanatın yeni yaratıcılık kriterleri temelinde yol alması kendine özgü bir kaç yetenekli sanatçının yetişmesine olanak sağladı. Azerbaycan'da çağdaş tasvir sanatının oluşum ve gelişimi çok eski bir tarihe sahip değildir, fakat bu alanda dünya çapında tanınabilecek yeteri kadar sanatkâr vardır. Bu sanatçılar;M.Abdullayev,T.Tağıyev,S.Behlülzade, H.Seferova, M.Tağıyev, B.Ağamirzezade gibi sanatkârlar kendine özgü benzersiz ve orijinal yaratıcılıkları ile dünya medeniyet hazinesini zenginleştirecek seviyeye yükselmişlerdir. Bu dönemin ressamlarının sanatında çok önemli bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Öyle ki, bu yıllarda onların sürekli olarak sunduğu beklenmedik kompozisyon bulguları ve renkleri muhteşem renk senfonisi sunma becerisi ulaşılmaz sanatsal zirvedir.

Keywords

Azerbaycan Çağdaş Sanatı, Yaratıcılık, Natürmort, Sanat, Büyükağa Mirzezade, Settar Behlülzade, Medeniyet

Read: 1,173

Download: 406