1950-60 YILLARINDA AZERBAYCAN RESSAMLARININ YARATICILIĞINDA NATÜRMORT JANRININ GELİŞMESİ

Author:

Number of pages: 189-200
Year-Number: 2015- 31

Abstract

1950'lerin başlarında Azerbaycan çağdaş resim sanatında bir grup yetenekli ressam ortaya çıktı. Onların çizdiği natürmortlar hiçbir konuya mensup olmayan-detaylara (“edebi” anlamda) rastlanmaz: bunlar vazoya birkaç veya bir demet gül konmuş, meyveler, sebzeler ve ev eşyalarıdır. Azerbaycan tasviri sanatının parlak sayfalarından biri olan bu dönemde ulusal tasvir sanatın halk geleneklerinin çeşitli renk tonları ve nakışları, dünya medeniyetinin sanatsal gelişimine katkı sağladı. Tasviri sanatın yeni yaratıcılık kriterleri temelinde yol alması kendine özgü bir kaç yetenekli sanatçının yetişmesine olanak sağladı. Azerbaycan'da çağdaş tasvir sanatının oluşum ve gelişimi çok eski bir tarihe sahip değildir, fakat bu alanda dünya çapında tanınabilecek yeteri kadar sanatkâr vardır. Bu sanatçılar;M.Abdullayev,T.Tağıyev,S.Behlülzade, H.Seferova, M.Tağıyev, B.Ağamirzezade gibi sanatkârlar kendine özgü benzersiz ve orijinal yaratıcılıkları ile dünya medeniyet hazinesini zenginleştirecek seviyeye yükselmişlerdir. Bu dönemin ressamlarının sanatında çok önemli bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Öyle ki, bu yıllarda onların sürekli olarak sunduğu beklenmedik kompozisyon bulguları ve renkleri muhteşem renk senfonisi sunma becerisi ulaşılmaz sanatsal zirvedir.

Keywords

Abstract

A group of talented paint artists appeared in Azerbaijan in the beginning of the 1950’s. You cannot come across (in literature meanings) any subjects with details when they draw still life paintings: these are a few or a bunch of roses in a vase, fruits, vegetables and house ornaments. The bright pages of the Azerbaijan art design, using the national art design of the folk traditions, colours, tones and embroidery, has helped with the development of the world civilizations art. On the basis of the art design innovative criteria’s, and by this path has provided the opportunity for a few distinctive talented artists to be brought up. The formation and development of the Azerbaijan modern design artists, doesn’t go back to a very old date, but there are a sufficient number of artists that are known on a worldwide basis. These artists; M.Abdullayev, T.Tağıyev, S.Behlülzade, H.Seferova, M.Tağıyev, B.Ağamirzezade, with their distinctive and original talent, have reached the level to enrich the world civilization treasure. It can be thought that the artists of this period are the important turning point of their art. So much that, these years have provided them with the unexpected composition findings and colours, and present it into a magnificent colour symphony, and taking it up to a unreachable art peak.

Keywords