AHLAT AĞZI’NIN ALINMA SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
ON THE BORROWING VOCABULARY OF AHLAT DIALECT

Author : Servet ERTEKİNOĞLU
Number of pages : 469-504

Abstract

Doğu Grubu Ağızlarından olan Ahlat Ağzı’nda Ermenice, Farsça, Arapça pek çok alıntı sözcük bulunmaktadır. Ayrıca Moğolca ve Rumca az da olsa alıntı sözcük vardır. Bu durum Ahlat’ın Anadolu’ya Türklerin giriş kapısı olması ve bir geçiş bölgesi üzerinde bulunmasıyla açıklanabilir. Ermenice alıntı sözcüklerin ağırlıklı olarak tarımla ilgili olması ilgi çekicidir. Bu bize Türklerin yerleşik hayata geçmesinin uzun zaman aldığını, yerleşik hayata geçtikten sonra Türkçe sözcüklerin yanında tarımla ilgili bu alıntı sözcükleri benimsediklerini ve kullandıklarını gösterir. Moğolcadan çok fazla sözcük alınmamakla beraber dünür yerine kullanılan ?uda sözcüğü dikkat çeker. Yeni kuşaklar tarafından artık unutulmaya yüz tutmuş olsa da hâlâ yaygın bir kullanımı söz konusudur. Gölge anlamında kullanılan dalda sözcüğü için de aynı şeyleri söylemek yerinde bir tespit olur. Arapça ve Farsça sözcüklerde ise söyleyişin Farsçaya daha yakın olduğu görülür. Yazı dilindeki ‘mer

Keywords

Ahlat Ağzı, Alıntı Sözcük, Söz Varlığı, Ermenice, Arapça, Farsça, Moğolca, Rumca

Read: 719

Download: 231