FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARI
PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT HEALTHY-BALANCED NUTRITION AND EATING HABITS

Author : Fatma ÖNEN ÖZTÜRK -- Sibel DEMİR - Fatma ŞAHİN
Number of pages : 387-398

Abstract

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yapılan vurgunun önemli ölçüde arttığı günümüzde; gerek Sağlık Bakanlığı gerekse pek çok medya kurumu konunun önemine dikkat çekmektedir. Çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanabilmeleri, obezitenin özellikle çocukluk çağında artış gösterdiği günümüzde oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Sıklıkla tüketilen fast-food ve hazır gıda gibi pek çok zararlı yiyecek, çocukların beslenmeleri ile sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle pek çok kamu spotu da halkı, sağlıklı-dengeli beslenme konularında bilinçlendirmeye ve spor gibi çeşitli aktiviteleri yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda küçük yaşlarda olan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili doğru alışkanlıklar geliştirilebilmeleri için, okullara ve öğretmenlere düşen görevin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilişkin görüşleri ile beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahip olup; durum çalışmasına uygun olacak nitelikte planlanmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan büyük ölçekli bir üniversitenin 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 28 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 8 açık uçlu soru kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

Öğretmen Adayı, Fen Eğitimi, Sağlıklı Beslenme, Dengeli Beslenme, Beslenme Alışkanlığı

Read: 660

Download: 232