OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 515-521
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Model rolünde olan öğretmen her dönem yetiştireceği çocuğun kişilik yapısına farkında olmadan kendi karakterinden özellikler katmaktadır. Ancak aileden yeni ayrılan okul öncesi dönem çocuğunda öğretmenin sahip olduğu özellikleri taklit etmek daha fazla görülmektedir. Çünkü bu dönem çocuğu için anne ve baba dışında örnek aldığı ve benimsediği kişi olan öğretmen kendi yetenek ve bilgi düzeyi ile çocuğun bilinçaltında öğretmenim gibi olma isteğini yaratmaktadır. Bu nedenden dolayı okul öncesi öğretmen ve geleceğin öğretmeni olacak olan okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri sınıf içerisindeki tutumları ve olaylara yaklaşımları ne kadar iyi ve yetkin olursa çocuğun karakterinde yaşamı boyunca karşılaşacağı problemlerle başa çıkma düzeyi o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenden dolayı çalışmamızı okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi, örneklemini okul öncesi bölümünü okuyan 1. ve 4. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 101 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin düşük olduğu ve problem çözme düzeyleri üzerinde cinsiyet, yaş, yaşamınızın çoğunu nerede geğirdiniz değişkenleri arasında anlamlı bir fark gözlenmezken sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Abstract

Teacher who has the role of model for students adds qualities from his character to children’ without recognizing it. But this imitating can be seen more in children who have just and for the first time left the family. Because teacher who is an example for children and is adopted by children except parents creates a wish for being like my teacher in child’s subconscious. Therefore the better the problems solving talent, the behaviours in class and the approach to events of preschool teachers and preschool teacher candidates are, the higher level of children for coping with problems which they experience all their life will be. Therefore our work is prepared with the purpose of examining the problem solving level of preschool teacher candidates. Fırat university constitutes the cosmos of research and first and fourth class class teacher candidates constitute the sample of research. In total 101 students have taken part in the reseach. According to results of research it is detected that while problem solving level of candidates is low and there is not a meaningful difference among the variables of sex, age, where they spend their lifes mostly on the issue of problem solving level, there is a meaningful difference in the class level.

Keywords