OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING PROBLEM SOLVING LEVELS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES

Author : Sevcan BAYRAK
Number of pages : 515-521

Abstract

Model rolünde olan öğretmen her dönem yetiştireceği çocuğun kişilik yapısına farkında olmadan kendi karakterinden özellikler katmaktadır. Ancak aileden yeni ayrılan okul öncesi dönem çocuğunda öğretmenin sahip olduğu özellikleri taklit etmek daha fazla görülmektedir. Çünkü bu dönem çocuğu için anne ve baba dışında örnek aldığı ve benimsediği kişi olan öğretmen kendi yetenek ve bilgi düzeyi ile çocuğun bilinçaltında öğretmenim gibi olma isteğini yaratmaktadır. Bu nedenden dolayı okul öncesi öğretmen ve geleceğin öğretmeni olacak olan okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme becerileri sınıf içerisindeki tutumları ve olaylara yaklaşımları ne kadar iyi ve yetkin olursa çocuğun karakterinde yaşamı boyunca karşılaşacağı problemlerle başa çıkma düzeyi o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenden dolayı çalışmamızı okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi, örneklemini okul öncesi bölümünü okuyan 1. ve 4. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 101 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin düşük olduğu ve problem çözme düzeyleri üzerinde cinsiyet, yaş, yaşamınızın çoğunu nerede geğirdiniz değişkenleri arasında anlamlı bir fark gözlenmezken sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Öğretmen, Öğretmen Adayı, Çocuk, Okul Öncesi, Problem Çözme

Read: 721

Download: 247