YAŞANABİLİR BİR DÜNYA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: YEŞİL PAZARLAMA
SOCIAL RESPONSILITY PROJECT FOR LIVEABLE WORLD AND A SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GREEN MARKETING

Author : Ufuk DOĞAN -- Tülin DURUKAN
Number of pages : 85-93

Abstract

Yaşadığımız çevrede bulunan hiçbir kaynak sınırsız değildir ve tüm insanlar, doğumundan ölümüne kadar birer tüketici olarak yaşarlar. İnsanoğlu yaşamı süresince oluşan ve oluşacak ihtiyaçlarını tatmin ederken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tatmin etme şanslarını ellerinden almaktadır. Bu nedenle, insanın hayatı boyunca kendisi için, gelecek kuşaklara, yaşadığı çevreyeve topluma en faydalı olacak tüketim davranışında bulunması gerekmektedir. Bu davranış ve tutumlar da bulunan tüketiciler yeşil tüketici olarak adlandırılmaktadır. Bu kişiler tercihlerini çevreyi koruyan ve kirletmeyen ürünleri ve hizmetleri satın alarak gerçekleştirmektedirler. İşte yeşil pazarlama, tüketicilerin bu kıt kaynakların daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına yönelten bir pazarlama modelidir. Diğer bir ifadeyle, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmesi için kullanılan bu kaynakların sürdürülebilirliğini hedefleyen bir yaklaşımdır. Yeşil pazarlama çoğu insanın bildiği gibi mal veya hizmetlerin çevresel özelliklerini tanıtma veya bu özelliklere dikkat çekilmesini sağlayan bir kavram değildir. Yeşil pazarlama aslında içinde: ürün modifikasyonu, üretim süreçlerinin değiştirilmesi, paketleme tarzlarının değişikliği ve de reklam faaliyetlerindeki değişiklikler gibi bir çok faaliyeti barındıran bir pazarlama modelidir. Bu çalışmanın amacı, küresel sorunların ortaya çıkması ve insanların tüketim alışkanlıklarını sosyal sorumluluk algısıyla yürütmesi dolayısıyla, toplumun bir bireyi olarak görünen işletmelerin kullandıkları yeşil pazarlama anlayışını açıklamak ve pazarlama karması unsurlarını yeşil pazarlama açısından değerlendirerek, konuya uygun yeşil stratejiler hakkında bir literatür taraması yapmaktır.

Keywords

Yeşil Pazarlama, Yeşil Stratejiler, Tüketim Alışkanlıkları, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk

Read: 1,087

Download: 385