CİTTASLOW HAREKETİ VE TARİHSEL KENTLER

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 547-558
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sakin (Yavaş) Şehirler (Cittáslow), hızlı yaşam alışkanlıklarının sebep olduğu yok olma ve bozulmalara karşı, bir koruma olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi, kültürel ve doğal mirasa saygılı; küçük ama yaşam kalitesi büyük kentler, Cittaslow (Sakin Şehir) hareketinin temel noktasını oluşturmaktadır. Sakin Şehir hareketi, İtalya’da başlamış 10 yıl gibi bir süre içinde farklı bir şehir ve yaşam modeli olmuştur. En önemli hedefi yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini yükseltmek olan Sakin Şehirler, kısa zamanda uluslararası bir ağ haline gelmiştir. Sakin Şehir yaklaşımı, ülkemizde saklı sayısız tarihi ve kültürel zenginliği ortaya çıkarmada bir model olabilecektir. Sakin Şehir perspektifiyle gerekli kriterleri taşıyan yüzlerce şehrimiz Cittaslow birliğine kabul edileceklerdir. Besni (Adıyaman) doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, kırsal alan kültürü, özgün bir siluete sahip, sakin ve huzurlu dokusu ile bu anlamda yola çıkılabilecek Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilçelerden biridir. Bu çalışmada; Cittaslow prensipleri kapsamında, Besni ilçesinde herkes için kent yaşam kalitesinin artırılması, çevre ve kültürel değerlerin korunması incelenecektir.

Keywords

Abstract

Cittaslow approach is a founded as protection to fast living way destroying the life. Respectful to historical, cultural and natural heritage, cities which are small but their quality of life are big, constitute the main point of the Cittaslow (Slow City) movement. Cittaslow which began in Italy and spread around the world shows up as an different city model in 10 years. Cittaslow movement, the most important goal of which is to increase the life quality of the local community and its visitors, became an international network in a short period. Cittaslow which can also be considered as the model of a local development has the characteristics of offering the opportunity that reveals the numerous historical and cultural wealth of country. Hundred of our cities which have the different criteria of Cittaslow will accept the Cittaslow Union. Besni (Adıyaman-Turkey) is one of small city in South Eastern Anatolian Region with substantial natural, cultural and historical heritage that is suitable to be a slow city. In this study the natural, cultural and historical potantial of Besni will examine in respect to Cittaslow principles making life better for everyone living in an urban environment, improving the quality of life in the city, protecting the environment and cultural potantial.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics