GİRİŞİMCİLİKTE TAV ÖRNEĞİ
TAV EXAMPLE IN ENTREPRENEURSHIP

Author : Fatih Korkut ÇOLAKOĞLU
Number of pages : 505-513

Abstract

Girişimcilik, fırsatları görme ve bu fırsatları değerlendirme konusunda karar verme ve bu kararların uygulanmaya konulmasıdır. İşletmelerin doğru kararları alma ve uygulamadaki etkinlikleri takım başarısını getirmektedir. Bu bağlamda havacılık alanında yaşanan hızlı gelişmeler ve havalimanı işletmeciliğinin özeleştirilmesi işletmelerin bu sektördeki fırsatları görüp girişimlerde bulmalarını sağlamıştır. Bu çalışmada havacılık alanında yaşanan gelişmelere hızlı şekilde adapte olan ve havalimanlarının özelleştirilmesi fırsatını değerlendiren TAV’ın başarısı girişimcilik açısından incelenmeye çalışılacaktır. TAV, dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan hava limanı işletmeciliğinde bilgi birikimi, deneyim ve yaratıcılıkla yazılmış bir başarı hikâyesidir. 1997’de Akfen ve Tepe ortak girişimiyle kurulan TAV günümüzde; Türkiye’de ve yurt dışında toplam 13 havalimanı işletmektedir. TAV sadece havalimanı inşa edip işletmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyada yer hizmetleri, bilişim, inşaat, güvenlik gibi hizmetleri aynı çatı altında barındıran tek havalimanı işletme şirketi olarak öne çıkıyor. Bu denli başarılı bir yönetim sergilemesinin sonucu olarak TAV, dünyanın havalimanı inşası ve işletmesi bakımından önde gelen başarılı firmaları arasına girmiştir. İnsan kaynaklarını dünya standartlarında seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek TAV holdinginin temel politikasıdır. Eğitim düzeyi, başarı motivasyonu ve sosyal nitelikleri yüksek, girişimci, gelişime ve yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen dinamik personel bu başarıda etkili rol oynamaktadır. TAV müşteri memnuniyetini temel alarak tüm süreçlerde sürekli gelişim ve yenilik fırsatları oluşturmaktadır. Son olarak takım çalışmasının, kişisel başarının da garantisi olduğu düşüncesiyle şirket olarak tüm çalışma alanlarında takım çalışmasını benimsemektedir.

Keywords

Girişimcilik, İşletme, TAV, Havalimanı, Özelleştirme

Read: 704

Download: 236