SULTAN ŞÂHRUH DÖNEMİNDE HERÂT EKONOMİSİ
HERÂT COMMERCE IN THE PERIOD OF SOLTAN SHAHRUKH

Author : Tuba KALKAN
Number of pages : 523-538

Abstract

Bu çalışmada XV. yüzyılın ilk yarısı hüküm süren Sultan Şâhruh döneminde (1405-1447) Herât’ın ekonomik hayatını teşkil eden tarım, hayvancılık, madencilik, ticaret ve ticaret yolları ile ticari ve endüstriyel merkezler gibi unsurlar ele alınmıştır. Söz konusu dönemde yapılan uygulamalar bölgenin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Moğolların yıkıcı istilası sonrası Timurlular döneminde, Horasan’da ölü ya da nadasa bırakılan toprakları geri kazanmak ve ekilen alanı genişletmek için yeni barajlar ve sulama kanalları inşa edilmiştir, böylece tarımsal üretimi artırılmıştır. Ticaretin en büyük gelir kaynağı olduğuna inanan Timurlular tüccarları koruma siyasetiyle çeşitli ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmişlerdir. Böylece Herât canlanan ekonomisiyle XV. yüzyılda önemli ticaret merkezleri arasında yerini almıştır.

Keywords

Herât, Timurlular, Şâhruh

Read: 821

Download: 264