SULTAN ŞÂHRUH DÖNEMİNDE HERÂT EKONOMİSİ

Author:

Number of pages: 523-538
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu çalışmada XV. yüzyılın ilk yarısı hüküm süren Sultan Şâhruh döneminde (1405-1447) Herât’ın ekonomik hayatını teşkil eden tarım, hayvancılık, madencilik, ticaret ve ticaret yolları ile ticari ve endüstriyel merkezler gibi unsurlar ele alınmıştır. Söz konusu dönemde yapılan uygulamalar bölgenin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Moğolların yıkıcı istilası sonrası Timurlular döneminde, Horasan’da ölü ya da nadasa bırakılan toprakları geri kazanmak ve ekilen alanı genişletmek için yeni barajlar ve sulama kanalları inşa edilmiştir, böylece tarımsal üretimi artırılmıştır. Ticaretin en büyük gelir kaynağı olduğuna inanan Timurlular tüccarları koruma siyasetiyle çeşitli ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmişlerdir. Böylece Herât canlanan ekonomisiyle XV. yüzyılda önemli ticaret merkezleri arasında yerini almıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the facts like agriculture, livetock, mining, commerce, commerce routes and commercial/industrial centers are focus on, which forms the economical life of Herât in the period of Soltan Sahahrukh (1405-1447) who reigned in the first half of XV. century. The activities, completed in that period, were the key point for development of that region. In Timurid period, after the devastating influx of Mongols, new ditches and dams had been built in order to recover the death or fallowed land and to enlarge the agricultural area in Horasan, and thus agricultural production was increased. Exporting also improved significantly through the progress of agriculture in this period. Timurids who believed that commerce was the best source of income, improved commercial relations with various countries thanks to policy of supporting of the traders. In this manner Herât took its place among the vital commercial centers in XV. century thanks to recovery of its economy.

Keywords