NATHANIEL HAWTHORNE’UN KIZIL DAMGA İSİMLİ ROMANININ FREUD’UN PSİKANALİTİK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
A FREUDIAN PSYCHOANALYTIC ANALYSIS OF NATHANIEL HAWTHORNE’S THE SCARLET LETTER

Author : Hande İSAOĞLU AKBIYIK
Number of pages : 499-511

Abstract

Modern psikiyatrinin kurucu olarak bilinen Sigmund Freud psikanaliz teorisi ile okuyuculara ve eleştirmenlere edebi karakterleri inceleme ve analiz etme imkânı sunmaktadır. Freud, kişinin alt benliği, benliği ve üst benliği arasında meydana gelen tutarsızlık sonucu zihninde çeşitli anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar yaşayabileceği teorisini öne sürmüştür. Bireyin sağlıklı bir kişilik meydana getirebilmesi için zihninin bu üç bölgesi arasında dengeyi sağlaması gerekmektedir. Bu üç benlik arasında meydana gelen tutarsızlık bireyin istek ve arzularını bastırması ile sonuçlanabilir. Bu zihnin üç kısmından herhangi birisi diğerinden daha üstün olduğu zaman ya da diğerinden daha baskı, birey isteklerini ve geçmişe dair hatırlamak istemediği anılarını dile getirmek yerine bastırma yoluna başvurur. Kızıl Damga isimli roman psikanalitik incelemesi okuyucuya temel karakterlerin ruhsal ve psikolojik durumları ile ilgili detaylı bilgi sağlamaktadır. Romanda yer alan temel karakterler ve bu karakterlerin hareketleri Freud’un alt benlik, benlik ve üst benlik terimleri ile ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. Alt benlik, benlik ve üst benliğin karakterlerin kişilikleri üzerindeki etkileri analiz süresinde karakterlerin çocukluklar dönemlerinde bastırmış oldukları duygularına ve geçmiş anılarına göndermeler yapılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Hawthorne’un Kızıl Damga isimli romanının Freud’un psikanalitik bakış açısı ile incelemek, karakterlerin yaşamlarının ve kişiliklerinin Freud’un alt benlik, benlik ve üst benlik kavramlarından nasıl etkilendiklerini göstermeye çalışmaktır.

Keywords

Psikanaliz, Baskı, Zihin, İstek, Kişilik

Read: 821

Download: 243