EŞLİ OKUMA VE UYGULAMA SÜRECİ
PAIRED READING AND APPLICATION PROCESS

Author : Necmi AYTAN
Number of pages : 527-536

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eşli okuma stratejilerinin ve uygulama aşamalarının ortaya konmasıdır. Alan taraması ve doküman analizi yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, uygun ortamlarda yapılan eşli okuma stratejilerinin uygulama süreci ve faydaları ele alınmıştır. Uygulama sürecinde eşli okuma, iki yönde kendini göstermiştir. Bunlardan birincisi öğretmen-öğrenci, aile bireyi-çocuk, güçlü okuyucu-zayıf okuyucu gibi karşılıklı yapılan eşli (birlikte) okumadır. Diğeri ise bağımsız (yalnız) yapılan okumadır. Birincisinde okuma, aynı anda her yönüyle yapılırken diğerinde ise okuyana zaman ve kritik etme fırsatı verilmektedir. Yalnız okuma sırasında yapılan hataları okutan (öğretmen) tekrar ettirerek okuyanın (öğrenci) daha doğru okumasını sağlamaktadır. Bu uygulama süreci örneklendirilerek aşamaları sunulmuştur. Eşli okumanın uygun stratejilerle ve uygulamalarla okuma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabileceği söylenebilir. Okuma öncesi, okuma anı ve sonrasında ortaya konan stratejilerle eşli okumanın aşamaları ve ders örneği sunulmuştur. Okuma sürecinde, seviye ve okuma durumu dikkate alındığında eşli okumanın uygulanabilir bir okuma yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Okuma, Eşli Okuma Stratejisi, Eşli Okuma Uygulaması

Read: 685

Download: 222