HATİCE TURHAN SULTAN EVKAFI'NIN H. 1111-12 / 1112-13 (M. 1700-1701 / 1701-1702) TARİHLİ MUHASEBE BİLANÇOLARI
HATICE TURHAN SULTAN FOUNDATION’S ACCOUNTING STATEMENTS DATED H. 1111-12 / 1112-13 (M. 1700-1701 / 1701-1702)

Author : Kadir ARSLANBOĞA
Number of pages : 225-247

Abstract

Hatice Turhan Sultan, I. İbrahim’in hasekisi ve IV. Mehmed’in annesidir. Osmanlı tarihinde uzun dönem valide sultanlık makamında bulunanlardan biri de kendisidir. Mizaç itibariyle cömert ve hayırsever olan Hatice Turhan, Safiye Sultan tarafından temelleri atılan, ancak III. Mehmed’in vefatı nedeniyle yarım kalan Eminönü’ndeki cami inşaatını tamamlamıştır. Cami ile birlikte çevresine türbe, sebilhane, mekteb, darulkurra, hünkar kasrı ve Mısır Çarşısı inşa edilerek bir külliye vücuda gelmiştir. Hatice Turhan, Yeni Cami Vakfı’yla birlikte çeşitli vakıflarda kurmuştur. Tüm vakıflarının yönetimi ise Yeni Cami Vakfı tarafından yapılmaktaydı. Çalışmada Hatice Turhan Sultan Evkafı’nın Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Evkaf Harameyn Muhasebeciliği Defterleri envanterine kayıtlı 1093 ile 1148 numaralı defterlerdeki H. 1111-12/1112-13 (M. 1700-1701/1701-1702) tarihlerini kapsayan muhasebe bilançoları incelenmiştir. Çalışmada vakfın gelir kaynaklarının neler olduğu ve ne kadar gelir elde ettiği ile giderlerinin mahiyeti ve dağılımları incelenecektir. Ayrıca bilançolar vasıtasıyla vakfın kuruluşundan 39 yıl sonrasındaki malî durumu da ortaya konulacaktır. Bilançoların transkriptleri de çalışmanın eklerinde verilmiştir.

Keywords

Vakıf, Hatice Turhan Sultan, Muhasebe Bilançoları, Yeni Cami Külliyesi

Read: 1,158

Download: 383