TÜRKİYE’DE TEMATİK TV YAYINCILIĞI: GENÇLERİN TEMATİK TELEVİZYON IZLEME ALIŞKANLIKLARININ TELEVİZYON YAYINCILIĞINA OLAN YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2015- 32
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 249-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada 1980li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan tematik televizyon kanalları Türkiye ile 1990lı yıllarda tanışmıştır. Tecimsel yayıncılığın gelişmesi ile çok seslileşen televizyon yayıncılığı gerek tüketicinin gerekse reklam verenin yeni arayışlara girmesi sonucunda tematik televizyon yayıncılığını geliştirmiştir. Genele seslenmek yerine bireye seslenen bir yayın türü olan tematik yayıncılığı tüketiciye uzmanlaşmış içerik sunarken tüketicinin iç dünyasına direk seslenmektedir. Daha homojen kitlelere seslenen tematik televizyon kanalları Türkiye’de iki binli yıllarda sayıca artmış ve yüksek talep almaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ışığında gelişen sayısal televizyon yayıncılığının da etkisi ile sayısında artış gözüken tematik televizyon kanalları bugün ana akım televizyon kanallarına ciddi bir alternatif olmuşlardır. Bu çalışmada Türkiye’de tematik televizyon yayıncılığının gençlerdeki algısının ölçülmesine yönelik bir araştırma yapılmıştı. Çalışmanın birinci bölümünde tematik televizyon yayıncılığının tarihçesi ile ilgili kavramsal araştırma yapılmış ikinci bölümde ise İstanbul örnekleminde gençlerin tematik televizyon kanalları izleme alışkanlıkları ile ilgili bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de gençlerin tematik televizyon kanallarına ana akım televizyon kanallarına göre daha olumlu bir bakış açısı ile yaklaştığı tespit edilmiştir. Gençler tematik televizyon kanallarının ana akım televizyon kanallarına göre daha bireysel ve bilgilendirici yayın yaptığını düşünmektedir. Özellikle gençlerde oluşan bu olumlu bakış açısı tematik televizyon kanallarının gelecekte daha fazla talep göstereceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The thematic television channels have started growing up in 80s in the World, have been introduced in Turkey in 90s. With the development of commercial television the advertiser and consumer start looking for new resources which this caused thematic television to develop. Thematic television targets the interior World of the consumer while it calls the in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics