TELEVİZYONUN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ: CANLI ŞİDDET YAYINLARI
CULTURAL CHANGE OF TELEVISION: LIVE VIOLENCE BROADCAST

Author : Sedat CERECİ
Number of pages : 13-23

Abstract

Televizyon yayıncılığında ilk stüdyo dışı yayınlar naklen yayın olarak başlamıştır ve naklen yayınlar izleyicilerde büyük bir merak ve heyecanla karşılanmıştır. Bir olayı veya etkinliği, gerçekleştikten sonra olduğu gibi izleyecilere aktaran naklen yayın, stüdyo dışında ve yaşamın içinde olması nedeniyle izleyicilerde heyecana neden olmuştur. İlk naklen yayınlar çoğunlukla maç veya konser gibi etkinlikleri konu edinmiştir. Teknoljinin gelişmesi televizyon yayıncılığına da büyük olanaklar sağlamış, radyolink yayından uydu yayınına geçilmiştir. Dünyanın değişen konjonktürü içinde teknolojiye bağlı olarak kültürler ve yaklaşımlar da değişmiş, televizyonun içeriği ve yayın anlayışı da çağa uygun biçimde değişmiştir. İnsanların çoğunun kırsal alanlarda yaşadığı 1960li ve 1970li yıllarda televizyonun içeriğini de kırsal alan sorunları ve doğal insan ilişkileri oluştururken, daha sonraki dönemde başlayan yapay ilişkiler ve bencil ve çıkarcı yaklaşımlar televizyonda yaygınlaşmıştır. 1980lerden sonra televizyon tam bir eğlence aracına dönüşmüş ve popüler kültürün başlıca yayın aracı olmuştur. Sürekli tüketimi ve zaman geçirmek için her yolu mübah olarak sunan popüler kültür, önerilerini televizyon aracılığıyla geniş kitlelere kabul ettirmiştir. Daha çok kazanma ve daha geniş alanlarda egemen olma amacıyla her yola başvuran güçler de televizyonu kullanmışlardır. Televizyon da gelişen teknoloji aracılığıyla dünyanın her yerine ulaşmış ve her türlü etkinlik ve olayı insanlara aktarmıştır. Son on yıllarda televizyon kanalları, izleyicilerin çok ilgisini çektiklerini düşündükleri hırsızlık, cinayet, trafik kazası, siyasi çatışmalar, savaşlar, polis operasyonları gibi olayları sıklıkla canlı yayınlamaktadır. Canlı şiddet yayınları televizyon kanallarına çok para kazandırmakta, ancak televizyon kanalları bu sırada insanların psikolojilerini ve sonuçlarını hesaba katmamaktadır.

Keywords

Televizyon, Canlı Yayın, Savaş, Şiddet, Operasyon

Read: 1,121

Download: 365