TELEVİZYONUN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ: CANLI ŞİDDET YAYINLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 32
Language : null
Konu : Televizyon
Number of pages: 13-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Televizyon yayıncılığında ilk stüdyo dışı yayınlar naklen yayın olarak başlamıştır ve naklen yayınlar izleyicilerde büyük bir merak ve heyecanla karşılanmıştır. Bir olayı veya etkinliği, gerçekleştikten sonra olduğu gibi izleyecilere aktaran naklen yayın, stüdyo dışında ve yaşamın içinde olması nedeniyle izleyicilerde heyecana neden olmuştur. İlk naklen yayınlar çoğunlukla maç veya konser gibi etkinlikleri konu edinmiştir. Teknoljinin gelişmesi televizyon yayıncılığına da büyük olanaklar sağlamış, radyolink yayından uydu yayınına geçilmiştir. Dünyanın değişen konjonktürü içinde teknolojiye bağlı olarak kültürler ve yaklaşımlar da değişmiş, televizyonun içeriği ve yayın anlayışı da çağa uygun biçimde değişmiştir. İnsanların çoğunun kırsal alanlarda yaşadığı 1960li ve 1970li yıllarda televizyonun içeriğini de kırsal alan sorunları ve doğal insan ilişkileri oluştururken, daha sonraki dönemde başlayan yapay ilişkiler ve bencil ve çıkarcı yaklaşımlar televizyonda yaygınlaşmıştır. 1980lerden sonra televizyon tam bir eğlence aracına dönüşmüş ve popüler kültürün başlıca yayın aracı olmuştur. Sürekli tüketimi ve zaman geçirmek için her yolu mübah olarak sunan popüler kültür, önerilerini televizyon aracılığıyla geniş kitlelere kabul ettirmiştir. Daha çok kazanma ve daha geniş alanlarda egemen olma amacıyla her yola başvuran güçler de televizyonu kullanmışlardır. Televizyon da gelişen teknoloji aracılığıyla dünyanın her yerine ulaşmış ve her türlü etkinlik ve olayı insanlara aktarmıştır. Son on yıllarda televizyon kanalları, izleyicilerin çok ilgisini çektiklerini düşündükleri hırsızlık, cinayet, trafik kazası, siyasi çatışmalar, savaşlar, polis operasyonları gibi olayları sıklıkla canlı yayınlamaktadır. Canlı şiddet yayınları televizyon kanallarına çok para kazandırmakta, ancak televizyon kanalları bu sırada insanların psikolojilerini ve sonuçlarını hesaba katmamaktadır.

Keywords

Abstract

First non-studio broadcasts began as rebroadcast and rebroadcast caused the spectator great curiosity and great excitrement in television history. Rebroadcast conveys the spectator an event or an activation as they happened after they happened and first rebroadcasts caused excitement because topics were out of studio and inside of life. Topics of the first rebroadcasts were generally activations like matches or concerts. Development of technology provides many facilities for television and television technics passed from radiolink to satellite transmission. Cultures and approaches changed due to changing conjuncture of the world and contents of television also changed due to contemporary conditions. Most of people lived in rural areas in 1960s and 1970s and content of television also included rural problems and natural relations but hypocritical relations and egotistical approaches pervaded in television after that. Television change into a entertainment instrument after 1980s and became one of the main instrument of popular culture. Popular culture presents permanent consuming and enrols all ways licit to spend time and popular culture convinced masses via television. The Powers who wanted to gain more and to be dominant wider areas used television. Television also reached all places via technology in trhe world and convey people all events and all activations. Television channels often convey thievery and murders and road accident, and political conflict and wars and security operations in live broadcast that were thaught more excited for people by television channels in last decades. Live violence broadcast brings television channels much money but by the way television channels do not regard psychologies of people and results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics