ÉTİENNE OZİ’NİN EĞİTİM METODU: NOUVELLE MÉTHODE DE BASSON

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 343-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 18. Yüzyıl’ın önemli Fransız fagot icracı ve bestecilerinden biri olan Étienne Ozi’nin ‘Nouvelle Méthode de Basson’ (Fagot İçin Yeni Metot) adlı metodu incelenmiştir. Fagot repertuvarının temel çalışmalarından biri olan bu metot, Ozi’nin 1787 yılında yayımlanan ‘Méthode Nouvelle Etraisonnée pour le Basson’ adlı metodunun dört bölüm daha eklenerek geliştirilmiş baskısıdır. Bu yeni basım ilk basıma göre daha detaylandırılmış ve örneklendirilmiş teorik uygulamalar içermektedir. Ozi’nin fagot tekniğinin zorlukları konusundaki bilgisi metotlarının yazılımına da yansımıştır. Özellikle geliştirilmek istenen ses aralığı üzerine yoğunlaşmış çalışmalar ve teknik egzersizlerin, icracının teknik zorlukları aşmasını kolaylaştırdığı görülmektedir. Besteci, eğitim repertuvarının yanı sıra,enstrümanın mekanik yapısını da geliştirmeye yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda fagot icracısı için en önemli unsurlardan biri olan kamış yapımı üzerine de incelemelerde bulunmuştur. Bu çalışmada günümüz fagot eğitiminin önemli bir parçası olan Ettienne Ozi’nin ‘Nouvelle Méthode de Basson’ metodu ve bestecinin fagota kattığı yenilikler günümüz fagot icracılarına aktarılarak fagot eğitimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, ‘Nouvelle Méthode de Basson’ (New Method for Bassoon) by Étienne Ozi, one of the important French bassoonists and composers of the 18th Century, is examined. This method, which is one of the basic works of bassoon repertoire, is the expanded version of ‘Méthode Nouvelle Etraisonnée pour le Basson,’ also written by Ozi and published in 1787. This new publication includes four additional chapters, as well as more detailed and exemplified theoretical applications. Ozi’s knowledge on difficulties of bassoon technique is reflected in his methods. It is observed that especially his studies and technical exercises, which are focused on specific registers to be developed, facilitate overcoming technical difficulties. Besides writing pedagogical repertoire, the composer made substantial improvements to the mechanical structure of the bassoon. He also did examinations on reed making, which is one of the most important elements for bassoonists. In this study, it is aimed to contribute basson pedagogy by transmitting the innovations brought by Étienne Ozi and his method ‘Nouvelle Méthode de Basson,’ which is an importantpart of basson pedagogy, to the modern bassoonists

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics