ÉTİENNE OZİ’NİN EĞİTİM METODU: NOUVELLE MÉTHODE DE BASSON
PEDAGOGICAL METHOD OF ÉTIENNEOZI: NOUVELLE MÉTHODE DE BASSON

Author : Sabriye ÖZKAN
Number of pages : 343-352

Abstract

Bu çalışmada 18. Yüzyıl’ın önemli Fransız fagot icracı ve bestecilerinden biri olan Étienne Ozi’nin ‘Nouvelle Méthode de Basson’ (Fagot İçin Yeni Metot) adlı metodu incelenmiştir. Fagot repertuvarının temel çalışmalarından biri olan bu metot, Ozi’nin 1787 yılında yayımlanan ‘Méthode Nouvelle Etraisonnée pour le Basson’ adlı metodunun dört bölüm daha eklenerek geliştirilmiş baskısıdır. Bu yeni basım ilk basıma göre daha detaylandırılmış ve örneklendirilmiş teorik uygulamalar içermektedir. Ozi’nin fagot tekniğinin zorlukları konusundaki bilgisi metotlarının yazılımına da yansımıştır. Özellikle geliştirilmek istenen ses aralığı üzerine yoğunlaşmış çalışmalar ve teknik egzersizlerin, icracının teknik zorlukları aşmasını kolaylaştırdığı görülmektedir. Besteci, eğitim repertuvarının yanı sıra,enstrümanın mekanik yapısını da geliştirmeye yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda fagot icracısı için en önemli unsurlardan biri olan kamış yapımı üzerine de incelemelerde bulunmuştur. Bu çalışmada günümüz fagot eğitiminin önemli bir parçası olan Ettienne Ozi’nin ‘Nouvelle Méthode de Basson’ metodu ve bestecinin fagota kattığı yenilikler günümüz fagot icracılarına aktarılarak fagot eğitimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Keywords

Étienne Ozi, 18. Yüzyıl, Fagot, Müzik, Fagot Eğitimi

Read: 745

Download: 250