ARŞİV BELGELERİNE GÖRE MİLLİ ŞEF DÖNEMİNDE TÜRKİYE-BELÇİKA İLİŞKİLERİ(1938-1950)
ARCHIVE DOCUMENTS BY PERIOD OF CHIEF NATIONAL TURKEY- BELGIUM RELATIONS (1938-1950)

Author : Savaş SERTEL -- Şahin YEDEK
Number of pages : 353-365

Abstract

Belçika Batı Avrupa’da yer alan küçük ve sanayileşmiş bir ülkedir. Bu ülke çeşitli etnik gruplardan oluşmaktadır. Bu nedenle ülke günümüzde parçalanma tehlikesi yaşamaktadır. Çok uluslu yapısı aynı zamanda zenginlik olmuştur. Ülke Hollanda ve Alman istilasına karşı İngiltere ve Fransa Tarafından himaye edilmiştir. Ancak Almanya iki dünya savaşında da Belçika’yı istila etmiştir. Savaşlardan sonra Fransa ve İngiltere tarafından yeniden diriltilmiştir. Ortaçağdan beri Avrupa savaşlarının cereyan ettiği bir coğrafyadır. Ülke Fransız ve Felemenk dil ve kültür sahasıdır. Ülke ekonomisi sanayi ve ticarete dayanır. Ülke Valon ve Flaman bölgelerine ayrılmıştır. Başlarda Valonlar zengin iken zamanla Flamanlar ekonomiye hakim olmuştur. Belçika Osmanlı Devleti’nin güvenebileceği ticari bir ortak olmuştur. Atatürk döneminde de Türkiye ile Belçika ilişkileri her iki ülke açısından da olumlu bir seyir izlemiştir. Belçika Türkiye’ye çeşitli alanlarda uzmanlar göndermiştir. Belçika firmaları Türkiye’de elektrik, tramvay, demiryolu, liman, haberleşme gibi teknolojik alanlarda ihaleler almıştır. İsmet İnönü döneminde de Belçika firmaları Türkiye’de önemli ihaleler ve projeler almıştır. Bazı ihaleler ise Atatürk döneminde başlanılıp, İnönü döneminde bitirilmiştir. Belçika’nın sanayisinin aksine askeri gücünün ve nüfusunun yetersizliğinden dolayı Türkiye’de yayılmacı amaçlarının bulunmaması Osmanlı’dan beri tercih edilen alternatif bir ticari ortak olmasını sağlamıştır. Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde silah ticaretinin en fazla yapıldığı ülkelerden biri olmuştur. Küçük, güçlü, zengin ve yayılmacı olmayan bu ülke tam da cumhuriyetin istediği strajik ortak olmuştur.

Keywords

Türkiye, Belçika, Ticaret, Diplomasi, İkili İlişkiler

Read: 753

Download: 242