MATBUAT VE İSTİHBARAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 261-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstihbarat faaliyetleri bütün devletler için önemlidir. İstihbaratın temeli ise bilgi edinme ihtiyacıdır. Bilgi ise insanoğlunun bulduğu en güçlü silahtır. Bu silahı kullanmayı başaranlar dünyaya hakim olurlar. Tarih boyunca Türkler farklı şekillerde istihbarat faaliyetinde bulunmuştur. Hunlar, Gök Türkler, Topalar ve Uygurlarda devlet görevlileriyle gerçekleştirilen casusluk faaliyetlerine rastlanmıştır. II. Abdülhamid döneminde kurulan Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve İttihat ve Terakki döneminde kurulan Teşkilat-ı Mahsusa istihbarat alanında önemli görevler üstlenmişlerdir. Milli Mücadele döneminde de farklı örgütlerle istihbarat toplanmıştır. Milli Mücadele döneminde Karakol Cemiyeti, Zabitan, Yavuz, Moltke, Hamza, Mücahit, Muharip, Felah, Mim Mim ve “P” Teşkilatı isimli gruplar istihbarat faaliyetleri yapmıştır. Bunlardan birisi olan Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olarak çalışmıştır. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Roma, Zürih, Berlin, Paris ve Moskova’da şubeler açmıştır. Bu şubelerdeki ajanlar bulundukları ülkenin medyasında çıkan haberleri takip etmişlerdir. Bunlar, Matin, Echo de Paris, Le Petit Parisien, Le Temps, The Morning Post ve The Observer gazetelerinin yanı sıra İstefani Ajansı ile Berlin telsizi ve Bordo telsizinden verilen bilgi ve haberleri toplamıştır. Daha sonra bu haberler tercüme edilerek Ankara’ya gönderilmiştir. Böylece Ankara hükümeti müttefiklerin hareketlerini yakından izlediği gibi Rusya, Almanya ve İslam alemini de takip etme imkanına kavuşmuştur. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Ankara’nın dünyayı takip eden gözleri ve kulakları olmuştur.

Keywords

Abstract

Intelligence activities are important for all states. The need to obtain information is the foundation of intelligence. Knowledge is the most powerful weapon that it finds humanity. Those who are able to use this weapon are dominate the world. Turks were found in intelligence activities in different ways throughout history. Huns, Göktürks, Topas and Uighurs were encountered in the espionage activities conducted by state officials. Stars Intelligence Agency when II. Abdulhamid period established and The Special Organization when Union and Progress period established have played important roles in the intelligence field. Information was also collected during the National Struggle with different organizations. Its named groups that Karakol Cemiyeti, Zabitan, Yavuz, Moltke, Hamza, Mücahit, Muharip, Felah, Mim Mim and "P" Organization has intelligence activities during the National Struggle. Directorate General of Press-Publication and Intelligence is one of them has worked depending on the Turkish Grand National Assembly. Directorate General of Press-Publication and Intelligence has opened offices in Rome, Zurich, Berlin, Paris and Moscow. Agents in this office have followed the news in the media of their country. They have collected information and news that Matin, Echo de Paris, Le Petit Parisien, Le Temps, The Morning Post and The Observer newspapers in addition to Stephan Agency with Berlin transceiver and Bordeaux transceiver. This news was sent to be translated to Ankara. Thus, Ankara government that following closely the movements of the Allies gained the opportunity to follow in Russia, Germany and the Islamic world. Directorate General of Press-Publication and Intelligence has been the eyes and ears that following the world for Ankara.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics