MATBUAT VE İSTİHBARAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON INTELLIGENCE STUDIES OF DIRECTORATE GENERAL OF PRESS-PUBLICATION AND INTELLIGENCE

Author : Hikmet Zeki KAPCI
Number of pages : 261-278

Abstract

İstihbarat faaliyetleri bütün devletler için önemlidir. İstihbaratın temeli ise bilgi edinme ihtiyacıdır. Bilgi ise insanoğlunun bulduğu en güçlü silahtır. Bu silahı kullanmayı başaranlar dünyaya hakim olurlar. Tarih boyunca Türkler farklı şekillerde istihbarat faaliyetinde bulunmuştur. Hunlar, Gök Türkler, Topalar ve Uygurlarda devlet görevlileriyle gerçekleştirilen casusluk faaliyetlerine rastlanmıştır. II. Abdülhamid döneminde kurulan Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve İttihat ve Terakki döneminde kurulan Teşkilat-ı Mahsusa istihbarat alanında önemli görevler üstlenmişlerdir. Milli Mücadele döneminde de farklı örgütlerle istihbarat toplanmıştır. Milli Mücadele döneminde Karakol Cemiyeti, Zabitan, Yavuz, Moltke, Hamza, Mücahit, Muharip, Felah, Mim Mim ve “P” Teşkilatı isimli gruplar istihbarat faaliyetleri yapmıştır. Bunlardan birisi olan Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olarak çalışmıştır. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Roma, Zürih, Berlin, Paris ve Moskova’da şubeler açmıştır. Bu şubelerdeki ajanlar bulundukları ülkenin medyasında çıkan haberleri takip etmişlerdir. Bunlar, Matin, Echo de Paris, Le Petit Parisien, Le Temps, The Morning Post ve The Observer gazetelerinin yanı sıra İstefani Ajansı ile Berlin telsizi ve Bordo telsizinden verilen bilgi ve haberleri toplamıştır. Daha sonra bu haberler tercüme edilerek Ankara’ya gönderilmiştir. Böylece Ankara hükümeti müttefiklerin hareketlerini yakından izlediği gibi Rusya, Almanya ve İslam alemini de takip etme imkanına kavuşmuştur. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Ankara’nın dünyayı takip eden gözleri ve kulakları olmuştur.

Keywords

İstihbarat, Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Teşkilat-ı Mahsusa, Milli Mücadele, Ajan

Read: 844

Download: 275