HARMANLANMIŞ (KARMA) ÖĞRENME VE UYGULAMA ESASLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 255-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her geçen gün kullanım alanları artan ve sunduğu bazı avantajlar ile eğitim kurumları tarafından tercih edilen uzaktan eğitim aktif öğrenme açısından bazı problemleri barındırmaktadır. En önemlisi olarak düşünebileceğimiz öğrenci ve öğretmen arasındaki yüz yüze etkileşimin eksikliğinden kaynaklanan öğrenci motivasyonundaki düşüştür. Etkin öğrenme sosyal etkileşimle gerçekleşebilmektedir. Bu nedenden dolayı uzaktan öğrenmenin yeniden şekillendirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Harmanlanmış (blended) öğretim hem uzaktan öğretimin sosyal etkileşimindeki eksikliğini gidermek hem de yüze yüze öğretimi daha etkin kılmayı amaçlamaktadır. Harmanlanmış öğretim öğrencilerin bulundukları farklı şartları göz önünde bulundurarak okulda harcanan zamanı azaltmak amacıyla öğretimi eğitim teknolojileriyle destekleme ve etkinleştirme çabasıdır. Harmanlanmış öğrenme yüz yüze öğrenim ve uzaktan öğrenimin etkin yönlerini birleştirme çabası olarak görülmektedir. Harmanlanmış öğretim ortamları öğrenciye hem çevrimiçi (online) hem de yüz yüze öğretimde aktif olabileceği etkin öğrenme ortamları sunmaktadır. Uzaktan öğretimde etkin öğrenme için vazgeçilmez olan yüz yüze (sosyal) etkileşim eksikliği vardır. Bu eksiklik öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon eksikliği oluşturmaktadır. Aktif öğrenme sosyal etkileşimle gerçekleşmektedir. Harmanlanmış öğrenme ortamları öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşimlerini büyük ölçüde artıracak hayat boyu öğrenme ortamları sunmaktadır. Çevrimiçi ve yüz yüze öğretimin ekin yönlerini birleştirici bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Harmanlanmış öğretimin uygulama esasları zayıf ve güçlü yönleri, uzaktan eğitimden farklı olan boyutları literatür ışığında ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Distance learning has become more popular recently, for the reason that it has some advantages. It gives some eases both students and teachers. One of the main problem in distance learning learner works on their own self without any interaction with an instructor or other learners, so in time of students motivation decreases. In the last decades it became clear that social interaction is an important ingredient in many learning situations, so distance learning needs to be reconstructed. We can say this situation is beginning of the concept of "blended learning". This term refers to a learning solution that incorporates a mix of distance and face-to-face elements. Blended learning is a way to support face face to learning with education technology. At its simplest, blended learning is the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with online learning experiences. Blended learning combines e-learning in its various forms with traditional types of training, teaching and learning. Blended learning presents lifelong active learning environments through increases student-student and student- teacher interactions in face to face and online education part. This study gives information about blended learning by the help of literature and explains applications basics of blended learning advantages, disadvantages and different from distance education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics