HARMANLANMIŞ (KARMA) ÖĞRENME VE UYGULAMA ESASLARI
BLENDED LEARNING AND ITS APPLICATIONS BASICS

Author : H.Hasan YOLCU
Number of pages : 255-260

Abstract

Her geçen gün kullanım alanları artan ve sunduğu bazı avantajlar ile eğitim kurumları tarafından tercih edilen uzaktan eğitim aktif öğrenme açısından bazı problemleri barındırmaktadır. En önemlisi olarak düşünebileceğimiz öğrenci ve öğretmen arasındaki yüz yüze etkileşimin eksikliğinden kaynaklanan öğrenci motivasyonundaki düşüştür. Etkin öğrenme sosyal etkileşimle gerçekleşebilmektedir. Bu nedenden dolayı uzaktan öğrenmenin yeniden şekillendirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Harmanlanmış (blended) öğretim hem uzaktan öğretimin sosyal etkileşimindeki eksikliğini gidermek hem de yüze yüze öğretimi daha etkin kılmayı amaçlamaktadır. Harmanlanmış öğretim öğrencilerin bulundukları farklı şartları göz önünde bulundurarak okulda harcanan zamanı azaltmak amacıyla öğretimi eğitim teknolojileriyle destekleme ve etkinleştirme çabasıdır. Harmanlanmış öğrenme yüz yüze öğrenim ve uzaktan öğrenimin etkin yönlerini birleştirme çabası olarak görülmektedir. Harmanlanmış öğretim ortamları öğrenciye hem çevrimiçi (online) hem de yüz yüze öğretimde aktif olabileceği etkin öğrenme ortamları sunmaktadır. Uzaktan öğretimde etkin öğrenme için vazgeçilmez olan yüz yüze (sosyal) etkileşim eksikliği vardır. Bu eksiklik öğrencide öğrenmeye karşı motivasyon eksikliği oluşturmaktadır. Aktif öğrenme sosyal etkileşimle gerçekleşmektedir. Harmanlanmış öğrenme ortamları öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşimlerini büyük ölçüde artıracak hayat boyu öğrenme ortamları sunmaktadır. Çevrimiçi ve yüz yüze öğretimin ekin yönlerini birleştirici bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Harmanlanmış öğretimin uygulama esasları zayıf ve güçlü yönleri, uzaktan eğitimden farklı olan boyutları literatür ışığında ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Uzaktan Öğretim, Harmanlanmış Öğrenme, Aktif Öğrenme, Sosyal Etkileşim

Read: 1,143

Download: 345