MEDYANIN TOPLUMSAL GELİŞİMİ: MEDYA TOPLUMLARI
SOCIAL DEVELOPMENT OF MEDIA: MEDIA SOCIETIES

Author : Sedat CERECİ -- Hayri ÖZDEMİR
Number of pages : 1-10

Abstract

Bu çalışmada medyanın toplumlar üzerindeki egemenliği tartışılmakta ve modern toplumların medya temelinde biçimlenmesi vurgulanmaktadır. Medya, bilgi, düşünce ve duygu gibi iletileri aktaran araçlardır ve ilk çağlardan bu yana kullanılmaktadır. Başlangıçta küçük yerleşimlerdeki olayları insanlara aktaran medya, daha sonra olay çıkmasına neden olabilen, olayları yönlendirebilen araçlara dönüşmüştür. Modern çağda insanlar yüksek bir yaşam ritmi içinde yaşamakta, çok yorulmakta ve en kolay bilgi kaynağı olarak medyaya yönelmektedir. İnsanlar modern çağın koşullarından dolayı değişik sorunlarla karşılaşmakta, sorunlarının çözümünü de medyada aramaktadır. Medya insanların sorunlarına kendi çözümlerini önermekte ve kendi çıkarları doğrultusunda bir yaşam biçemini aktarmaktadır. İnsanlar seçimlerde kime oy vereceklerinden ne yiyeceklerine, hafta sonu nereye gideceklerinden küresel gelişmeler karşısında nasıl tavır takınacaklarına dair her konuda medyadan yararlanmakta, medyadan esinlenmektedirler. Medya insanların tüm yaşamlarını izlemekte, insanların tüm gereksinimlerine karşılık vermeye çalışmakta, bu yolla kazanç sağlamakta ve kendi biçemini oluşturmaktadır. Modern toplumlar büyük ölçüde medyadan aldıkları iletilerle yaşamakta, kendilerini medyaya bağımlı hissetmektedir. Medya da toplumlar üzerindeki etkisini kullanmakta ve tümüyle kendine bağlı toplumlar oluşturmaya çalışmaktadır. Modern çağda insanlar öğrenmek için medyadan yararlanmakta; sürekli medyayı kullanan yöneticiler toplumları yönetmekte; medya yöneticileri yönlendirmekte; insanlar medyanın iletileriyle model bulmakta ve seçim yapmaktadır. Medya çok sayıda toplumsal unsuru belirlemekte ve onları biçimlendirmektedir.

Keywords

Medya, Toplum, Modern Çağ, Teknoloji, İnsan

Read: 1,254

Download: 474