MEDYANIN TOPLUMSAL GELİŞİMİ: MEDYA TOPLUMLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada medyanın toplumlar üzerindeki egemenliği tartışılmakta ve modern toplumların medya temelinde biçimlenmesi vurgulanmaktadır. Medya, bilgi, düşünce ve duygu gibi iletileri aktaran araçlardır ve ilk çağlardan bu yana kullanılmaktadır. Başlangıçta küçük yerleşimlerdeki olayları insanlara aktaran medya, daha sonra olay çıkmasına neden olabilen, olayları yönlendirebilen araçlara dönüşmüştür. Modern çağda insanlar yüksek bir yaşam ritmi içinde yaşamakta, çok yorulmakta ve en kolay bilgi kaynağı olarak medyaya yönelmektedir. İnsanlar modern çağın koşullarından dolayı değişik sorunlarla karşılaşmakta, sorunlarının çözümünü de medyada aramaktadır. Medya insanların sorunlarına kendi çözümlerini önermekte ve kendi çıkarları doğrultusunda bir yaşam biçemini aktarmaktadır. İnsanlar seçimlerde kime oy vereceklerinden ne yiyeceklerine, hafta sonu nereye gideceklerinden küresel gelişmeler karşısında nasıl tavır takınacaklarına dair her konuda medyadan yararlanmakta, medyadan esinlenmektedirler. Medya insanların tüm yaşamlarını izlemekte, insanların tüm gereksinimlerine karşılık vermeye çalışmakta, bu yolla kazanç sağlamakta ve kendi biçemini oluşturmaktadır. Modern toplumlar büyük ölçüde medyadan aldıkları iletilerle yaşamakta, kendilerini medyaya bağımlı hissetmektedir. Medya da toplumlar üzerindeki etkisini kullanmakta ve tümüyle kendine bağlı toplumlar oluşturmaya çalışmaktadır. Modern çağda insanlar öğrenmek için medyadan yararlanmakta; sürekli medyayı kullanan yöneticiler toplumları yönetmekte; medya yöneticileri yönlendirmekte; insanlar medyanın iletileriyle model bulmakta ve seçim yapmaktadır. Medya çok sayıda toplumsal unsuru belirlemekte ve onları biçimlendirmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, sovereignty of media on societies is discussed and forming of modern societies on media base is emphasized. Media are the instruments which convey messages like knowledge and opinion and feeling and are used since the first ages. Media conveyed events in little settlements and then changed into instruments which can cause happenings and which can steer events. People live in a high rhythm life and get tired much and front media as the easiest knowledge source. People get different problems because of conditions of modern age and also look for solutions for their problems on media. Media advise people their own solutions for problems of people and convey a life style due to their benefits. People use media about all matters and originate from media from whom they vote on elections to what they eat, and where they travel at weekend to how they attidudinize about global developments. Media watch all lives of people and try to respond all necessities of people, media gain via this way and create their own style. Modern societies mostly live with messages from media and feel themselves addicted to media. Media also use impact on societies and try to create societies which are comletely addicted themselves. People use media to learn and the administrtors who always sue media administrate societies and media steer administrators and people find patterns via messages of media and choose. Media determine numerous components of society and form them.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics