GENEL EĞİTİM SINIFLARINDA EĞİTİMİNİ SÜRDÜREN ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN MÜFREDATLARININ FARKLILAŞTIRILMASI: UYGULANABİLİR BİR STRATEJİ OLARAK MENTÖRLÜK
CURRICULUM DIFFERENTIATION OF GIFTED STUDENTS IN GENERAL EDUCATIONAL CLASSES: MENTORSHIP AS AN IMPLEMENTABLE STRATEGY

Author : Feyzullah ŞAHİN
Number of pages : 239-253

Abstract

Bu çalışmada, karma yetenek düzeyinde ilkoluk öğrencilerden oluşan genel eğitim sınıfında eğitimini sürdüren üstün zekalı öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanmasında bir program farklılaştırma stratejisi olarak mentörlük araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitimsel aktivitiler öğrencinin ilgisine göre bireyselleştirildiği ve bu şekilde sürdürüldüğünde, güçlük düzeyi artırılmış etkinliklerin uygulandığı, disiplinler arası çalışmaların gerçekleştirildiği ve daha özgün çalışmaların ortaya çıktığı belirlenmiştir. Araştırmacıya göre uygulamada olumlu sonuçlara ulaşılmasında; uygulamanın iyi planlanmış olması, mentörlere uygulama öncesi eğitim verilmesi, mentörlere sağlanan desteğin uygulama süresince devam etmesi, mentör ve danışanların gönüllülüğü, mentörlerin iş yükünün fazla olmaması, mentör – mentee ilişkisinin olumlu bir atmosfer içerisinde sürdürülmesi, okul yönetiminin başarılı olan öğretmenleri ödüllendirmesi gibi etmenler önemli rol oynamıştır.

Keywords

Mentör, Danışan, Üstün Zekalı, Program Farklılaştırma, Genel Eğitim Sınıfı

Read: 1,120

Download: 386