DAS SOZIALE NETZWERK »FACEBOOK« UND SEINE WIRKUNG AUF DAS DEUTSCHLERNEN
THE SOCIAL NETWORK »FACEBOOK« AND ITS EFFECT ON THE GERMAN LEARNING

Author : Yasemin DARANCIK
Number of pages : 393-409

Abstract

Bu çalışmada bir sosyal ağ olan „Facebook“un dil edinimi açısından olumlu yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, amerikalı bir şirket olan Facebook Inc. tarafından yürütülmektedir. Facebook kullanıcıları, kendilerini tanıtabilecekleri, resim ve video yükleyebilecekleri bir profil sayfasına sahiplerdir. Profilin ana sayfasına diğer kullanıcılar herkese açık bir şekilde haber yayınlayabilir veya sözkonusu haberlere yorumlar yazabilirler. Ortak ilgi alanlarını vurgulamak için gruplar kurulabilir ve diğer kullanıcılar etkinliklere davet edilebilir. Genellikle sosyal ağlar eğlence malzemesi olarak görülmekte ve kullanıcılar bu sosyal ağdan nitelikli bir şekilde faydalanmamaktadırlar. Aslında Facebook’ta özellikle Yabancı Dil olarak Almanca bağlamında bir çok grup, kurum ve özel sayfalar bulunmaktadır. Bu sayfalar ilgili kişilere, yani Almanca öğrenenlere ve öğrenmek isteyenlere Alman dilini etkili bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Alman dili kapsamında Facebook’ta var olan kurumların, grupların ve kişilerin araştırılması, ortaya konulması ve amaçlarının gösterilmesidir. Bu sosyal ağda yabancı dil dersinde önemli olan „dinleme, konuşma, okuma ve yazma“ becerilerini geliştirmeye yönelik farklı sayfalar bulunmaktadır. Araştırma esnasında sözkonusu dört temel beceri gözönünde bulundurulmuş ve bunların öğrenenler üzerinde etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Yabancı Dil olarak Almanca kapsamında Facebook’un etkili kullanılabileceği saptanmıştır.

Keywords

Facebook, Yabancı Dil Olarak Almanca, Dil Edinimi, Sosyal Ağ, Dört Beceri

Read: 689

Download: 239