DAS SOZIALE NETZWERK »FACEBOOK« UND SEINE WIRKUNG AUF DAS DEUTSCHLERNEN

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 393-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada bir sosyal ağ olan „Facebook“un dil edinimi açısından olumlu yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, amerikalı bir şirket olan Facebook Inc. tarafından yürütülmektedir. Facebook kullanıcıları, kendilerini tanıtabilecekleri, resim ve video yükleyebilecekleri bir profil sayfasına sahiplerdir. Profilin ana sayfasına diğer kullanıcılar herkese açık bir şekilde haber yayınlayabilir veya sözkonusu haberlere yorumlar yazabilirler. Ortak ilgi alanlarını vurgulamak için gruplar kurulabilir ve diğer kullanıcılar etkinliklere davet edilebilir. Genellikle sosyal ağlar eğlence malzemesi olarak görülmekte ve kullanıcılar bu sosyal ağdan nitelikli bir şekilde faydalanmamaktadırlar. Aslında Facebook’ta özellikle Yabancı Dil olarak Almanca bağlamında bir çok grup, kurum ve özel sayfalar bulunmaktadır. Bu sayfalar ilgili kişilere, yani Almanca öğrenenlere ve öğrenmek isteyenlere Alman dilini etkili bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Alman dili kapsamında Facebook’ta var olan kurumların, grupların ve kişilerin araştırılması, ortaya konulması ve amaçlarının gösterilmesidir. Bu sosyal ağda yabancı dil dersinde önemli olan „dinleme, konuşma, okuma ve yazma“ becerilerini geliştirmeye yönelik farklı sayfalar bulunmaktadır. Araştırma esnasında sözkonusu dört temel beceri gözönünde bulundurulmuş ve bunların öğrenenler üzerinde etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Yabancı Dil olarak Almanca kapsamında Facebook’un etkili kullanılabileceği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this article the advantage of the social network “Facebook” in respect of language acquisition was investigated. Facebook is a social network that is operated by the US-Company Facebook Inc. Any user of Facebook has a profile page on which he can imagine and upload photos and videos. On the Wall of profile visitors can leave publicly visible messages or post comments on their own contributions of the profile owner. Groups to highlight their common interests can be established and friends can be invited to the event. Generally, social networks are concern only for fun and they don’t used for the real purposes. In fact, Facebook includes groups, pages and persons who are particularly well equipped for German as a foreign language. These pages were designed to teach German as efficiently. In this study, the pages, groups and persons which are placed in Facebook were surveyed, presented and exhibited and their importance in view of German language was explained. In this social network, there are different pages to improve the four skills in foreign language teaching. During the investigation of Facebook pages, this point was concerned. As result, Facebook can be used efficiently to learn a foreign language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics