FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU DENEY OLUŞTURABİLME DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 433-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim, bilimsel yöntem kullanılarak elde edilen bilgiler ve bilimsel yöntemlerden oluşmaktadır (Gürdal, Şahin ve Çağlar, 2001). Açık uçlu deneylerde kapalı uçlu deneylerin tersine öğrenciye sadece kullanılacak araç-gereçler ve yapılacak deneyin amacı verilmektedir (Ayas ve diğerleri, 2008). Açık uçlu deneylerde öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişiminin yanı sıra düşünme, karar verme, verdiği kararlar doğrultusunda özgün uygulamalar yapabilme ve bulgular elde ederek sonuçlar çıkarabilme davranışları geliştirmesi beklenmektedir (Ayas ve diğerleri, 2008). Bu araştırma, İstanbul ilindeki bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin, verilen malzemelerden yola çıkarak; açık uçlu bir deney tasarlama durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adayları ile 2 hafta süresince bilimsel işlem becerileri ve deney türleri üzerine teorik bilgi ve örnekler sunulmuştur. Gerçekleştirilen araştırmada gerçekleştirilen bu uygulama sonrasında ise, öğretmen adaylarından kendilerine yazılı olarak verilen malzemeler ile problem, hipotez, değişken ve deneylerini planlamaları beklenmiştir. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının oluşturdukları problem, hipotez, değişken ve deneyleri nitel olarak da değerlendirilerek ve frekanslar ile karşılaştırma yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının açık uçlu deney oluşturmada çok yeterli olamadıkları görülmüştür. Böylece fen bilgisi öğretmen adaylarının problem, hipotez, değişken, açık uçlu deney oluşturabilme durumları ve bilimsel işlem becerilerini kullanabilme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada, araştırmacılara yönelik öneriler de sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Science, information obtained using the scientific method, and consists of scientific method (Gürdal, Şahin and Çağlar, 2001). In contrast to the closed-ended experiment in open-ended experiment students will only be used tools and are given the purpose of the testing (Ayas ve diğerleri, 2008). The research was undertaken with the 3rd graders of the department of the science education of a university in Istanbul. It was aimed to understand how capable are these 3rd graders to create open-ended experiments by using the available materials. A series of theoretical knowledge and examples about the scientific process skills and the types of experiments had been presented to the science teacher candidates for 2 weeks. Following this stage, the science teacher candidates were expected to plan their problems, hypotheses, variables and experiments by using the written materials which were submitted by the researchers. The problems, hypotheses, variables and experiments, which were created by the science teacher candidates, were assessed qualitatively and these assessments were compared with the frequencies. It was seen that the teacher candidates were not capable enough to create sound open-ended experiments. Thus, it was tried to figure out how capable are the science teacher candidates to create the scientific problems, hypotheses, variables and open-ended experiments and to use their scientific process skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics