NİĞDE BOR ERMENİ KİLİSESİ VE CIĞIZLAR KONAĞI
NIGDE BOR ARMENIAN CHURCH AND CIĞIZLAR MANSION

Author : Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
Number of pages : 163-184

Abstract

Bu bilimsel araştırma yazısının konusu, Niğde’nin Bor İlçesinde yer alan taşınmaz kültür varlığıdır. Niğde Bor Ermeni kilisesi ve üzerindeki Cığızlar Evi, Niğde İli Bor İlçesi’nin merkezinde, daha önce Ermeni Mahallesi olarak bilinen Orta (Vusta) Mahallesinde bulunmaktadır. Çevresinde 19. ve 20.yy’dan kalma eski konutların yer aldığı yapının kuzeyinden yol geçmektedir. Eserin doğu batı doğrultusundaki cepheleri bu yola göre yerleştirilmiş dikdörtgen bir plana sahiptir. Bu araştırmada, yapı tek bir inşa evresi olmadığı için zemin kat, ara kat ve birinci kat ayrı ayrı incelenecek, tanımlanacak ve bilim dünyasına tanıtılmaya çalışılacaktır. Zemin kattaki kilise ilk yapım evresini oluştururken; ara kat ve birinci kattaki sivil mimari, konut ikinci yapım evresi olarak düşünülmüştür. Bu taşınmaz ile ilgili olarak daha önce yapılmış herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Ancak Konağın altında yer alan Ermeni kilisesinin en azından adı, bu bölgeyi çalışan araştırmacıların yayınlarında zikredilmiştir. Kilisenin herhangi bir inşa ya da onarım kitabesi bugün mevcut değildir. Konağın yapımına ait bilgi içeren herhangi bir kitabesi bulunmamakta, sadece kapısı üzerinde “1930” tarihi yazılmıştır. Kilisenin üzerinde yer alan konak bütün mimari özellikleri ile Neoklasik üslupta yapılmış; iki mimari kültürü özenli bir işçilik ve hoşgörü ile bir araya getirmeyi başaran, yalın ve abidevi mimarisi ile Bor’da dikkat çeken bir yapıdır. Niğde Bor Ermeni kilisesi ve üzerindeki Cığızlar konağının bir an önce restorasyonunun tamamlanarak; kent müzesi ya da kültür ve sanat merkezi olarak tekrar yaşatılmasının gerektiğine inanıyorum.

Keywords

Niğde, Bor, Kilise, Konak, Ermeni Mimarisi

Read: 1,169

Download: 359