EMPATİ VE SOSYAL ZEKÂ

Author:

Number of pages: 187-197
Year-Number: 2015- 34

Abstract

Bu çalışmada, empati ve sosyal zeka ile ilgili literatür taramasında ulaşılan bilgiler ve empatinin sosyal zeka ile ilişkisi ortaya konmuştur. Çağdaş eğitimde öğretmenin sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda empati kurabilme gibi yetenekleri kazandırabilen bir rehber olması görüşü oldukça yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Diğer insanlar gibi hissedebilme, onların duygularını anlayabilme anlamına gelen empati öğretmenin eğitimci olarak verimini artırabilir. Öğretmen birikimini aktarırken aynı zamanda öğrencileri ile empati kurabilmelidir. Aynı zamanda empati yeteneğinin ve sosyal zekanın gelişimi amacıyla iyi bir model olabilmelidir. Öğretmenlerin empati ve sosyal zeka konusunda bilgi sahip olmaları eğitimde verimi artırabilir. Son yıllarda konuyla ilgili hem yerel hem uluslararası düzeyde çok fazla çalışma ve yayın yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı empati ve sosyal zeka ilgili güncel çalışmaları tarayarak ulaşılan bilgileri kapsamlı bir şekilde sunmaktır. Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Birinci bölümde empati ve değerlendirilmesi, ikinci bölümde sosyal zeka ve empati ile ilişkisi, üçüncü bölümde empatinin neden geliştirilmesi gerektiği, son bölümde ise empati ve sosyal zekanın nasıl geliştirilebileceği konusu ve geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın empati ve sosyal zeka üzerinde yapılan çalışmalarda araştırmacılar için yararlı bir kaynak olabileceği söylenebilir. Konuyla ilgili farklı çalışmaların yapılması, empati ve sosyal zekanın benzer çalışmalarda farklı yönleriyle incelenmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This is a review of literature study about empathy and social intelligence. Additionally, the relationship between empathy and social intelligence is briefly reviewed. Contemporary education needs eligible teachers in order to teach or transfer knowledge. Additional, teachers should have knowledge and skills about empathy and social intelligence. Empathy means the ability to feel and share another person’s emotions. Teachers can increase the efficiency of education by learning more about empathy and social intelligence. They should be good models for their students with empathic and social behaviors. There are many studies on empathy and social intelligence in recent years. The purpose of this study to present of a summary about empathy and social intelligence. At the first part of the study; empathy and the measurement of empathy, at the second part of the study; social intelligence and relationship between empathy and social intelligence, at the third part of the study; why and how the empathy and social intelligence should be developed, are studied. In the last part of the study, some examples about the activities are given. In summary, this study can be a resource for educators and researchers. To gain a greater understanding of the empathy, subsequent studies of empathy should involve not only social intelligence but also different types of factors. Thus, replication attempts about the empathy should include various subjects.

Keywords